Prøving, noe feiling og lykkelig slutt

​— Det er viktig at vi gir pasienter og pårørende mulighet til å finne informasjon om helse raskt og enkelt, sier helsesekretær og prosjektleder ved Sykehuset Innlandet, Liv Kristin Gjeilo. Hun mener at digitalisering av ventelistebrev er en av de viktigste jobbene som gjøres for pasientene i 2019.

Prosjektet digital utsending av ventelistebrev arbeider med å digitalisere informasjonen som pasientene i dag får som vedlegg til ventelistebrev til digitale kanaler. Dette innebærer bruk av helsenorge.no og Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten (FNSP). Sykehuset Innlandet er pilot for løsningen og første foretak ut.
—Å være første foretak ut er spennende og litt kaotisk. Vi forventer at vi må prøve ut ulike måter å organisere jobben på. Vi regner med å feile med noe, men at vi lander stødig, forklarer Gjeilo.

Sykehuset Innlandet er spredt over et stort geografisk område. Både ansatte og fagmiljøer er spredt over et område som er større enn Danmark.
— Vår største utfordring er at vi har flere fagmiljøer innen samme fagfelt som er spredt geografisk. Vi kan derfor ikke kalle inn til allmøte for å spre informasjon. Det gjør slike jobber utfordrende for vår del, sier prosjektlederen.

Forankring, forankring og forankring

— Vi vet at vår første og kanskje viktigste oppgave er å forankre prosjektet i egen organisasjon. I mange tilfeller er det langt fra den sentrale staben og ut til ansatte i kontortjenesten på avdelingene.

Hun forteller at mange ansatte ikke er så godt kjent med nettsidene og innholdet.
—Vi har et stykke igjen før dette er kjent blant våre ansatte. I dette prosjektet er vi helt avhengig av at nettsidene våre blir bedre kjent blant våre fagfolk og at de føler et større eierskap til innholdet.

Intern organisering

Per i dag ligger vedleggene som sendes med ventelistebrevene i Sykehuset Innlandet sitt kvalitetssystem. Innholdet på nettsidene ligger i en egen database knyttet til publiseringsløsningen. Informasjon som skal inn i selve brevet ligger i DIPS. Det finnes ikke et overordnet system som gjør at informasjon samles og koordineres.

Gjeilo understreker at Sykehuset Innlandet må finne en smart måte å organisere arbeidet på.
—I en så stor og spredt organisasjon som vår må vi være smarte i organiseringen av dette. Vi ser at vi ikke er godt nok organisert på dette området per i dag. Vi jobber derfor med å finne en løsning på dette.

Eksterne utfordringer

Det er også en del faktorer utenfor Sykehuset Innlandet som ikke er helt landet i pilotprosjektet.
—Vi har blant annet sett at de standardiserte brevmalene i Helse Sør-Øst ikke er helt tilpasset dette prosjektet. Vi håper å få på plass en løsning på dette før vi skal iverksette prosjektet, utdyper Gjeilo.

Et slikt prosjekt avhenger av flere tekniske løsninger og oppgraderinger av disse. Det gjør at tidsplanen for prosjektet er litt usikker.
—Vi vet at det er en del av å være første foretak ut, så vi står godt i det. For oss er det viktigste god kommunikasjon med prosjektfolka i Helse Sør-Øst, avslutter hun.

Les mer om digital utsending av brev.
Publisert 03.06.2019 22:00 | Endret 03.06.2019 21:39

 Handler om

 Relaterte enheter