Prekvalifisering gjennomført for prosjektet Regional Multimedia

​Programstyret i Regional klinisk løsning har godkjent resultatet av prekvalifiseringen av leverandører for anskaffelse av et regionalt multimediearkiv.

Prosjektet Regional Multimedia har gjennomført evaluering av kvalifikasjonssøknadene fra leverandører som ønsker å delta i konkurranse for anskaffelse av regionalt multimediearkiv. De kvalifiserte tilbydere i den utlyste konkurransen ble godkjent av programstyret i Regional klinisk løsning 22. juni.
Disse vil nå motta invitasjon til videre dialog med Helse Sør-Øst. Frist for leveranse av løsningsforslag er planlagt i september, med mål om at styret i Helse Sør-Øst kan behandle saken i mai - juni 2018.

 

Konkurranse

I april i år godkjente styret i Helse Sør-Øst RHF at det ble iverksatt konkurranse for anskaffelse av løsning for digitalt mediearkiv. Konkurransen ble utlyst 28. april. Det ble valgt ut kvalifiserte leverandører til å delta i konkurransen med bakgrunn i relevante leveranser og referanser, leverandørens kapasitet og tekniske fasiliteter og kvalitetssikringstiltak.


Gjør det enklere for klinikere

I dag mangler Helse Sør-Øst en enhetlig løsning for håndtering av multimedia. Bilde- og videofiler lagres lokalt på medisinteknisk utstyr, lokalt på harddisker, kopieres over på DVD, CD, minnepinner eller legges på sentrale disker. For mange avdelinger er lagringskapasiteten ikke tilstrekkelig, og bilder og videoer må slettes for å gjøre plass til nye. Dette kan føre til tap av data eller at data kommer på avveie. Det er også en voksende praksis med lagring av bilder og vedlegg i pasientjournalen DIPS. DIPS er ikke utviklet for å håndtere store mengder av denne typen data, hvilket gir tekniske begrensninger knyttet til lagring og håndtering av bildene, samtidig som det gjør forvaltningen av DIPS ressurskrevende.
Den nye, regionale multimedieløsningen skal gjøre det enkelt for klinikere å ta vare på, finne tilbake til og dele multimedia på en sikker måte.

Publisert 23.06.2017 14:00 | Endret 29.06.2017 15:25

 Handler om

 Relaterte enheter