Raskere fødselsnummer i Helse Sør-Øst

​De aller fleste nyfødte ved helseforetakene i Helse Sør-Øst får nå fødselsnummer innen 12 timer. ​

​Alle helseforetak i Helse Sør-Øst har nå innført automatisk fødselsnummer. Dermed får de fleste babyene som blir født på sykehusene i Helse Sør-Øst fødselsnummer før de er 12 timer gamle.

​23. mars ble løsningen innført på Sykehuset i Vestfold. Alle nyfødte ved alle helseforetak i Helse Sør-Øst får dermed fødselsnummer raskere, de fleste innenfor en tidsramme på 12 timer.

Fra papir til web

Tidligere sendte jordmor et papirskjema til Folkeregistret hvor hun bekreftet at barnet var født, og foreldrene fikk deretter et brev i posten med barnets fødselsnummer 3-6 uker etter fødselen. I mellomtiden opprettet sykehuset et lokalt hjelpenummer som identifiserte barnet.

 Nå er dette endret. Fødselsmeldinger sendes nå elektronisk til Folkeregisteret via Norsk Helsenett. Fødselsnummeret kommer inn i webløsningen hos Norsk Helsenett to ganger i døgnet, slik at kliniker/helsesekretær kan hente fødselsnummeret der og deretter manuelt «smelte» det nye fødselsnummeret med hjelpenummeret. Fødselsnummeret vil da erstatte det lokale hjelpenummeret som hovedidentifikasjon i barnets journal. Opplysninger om den nyfødte er dermed i større grad samlet, og det blir enklere for klinikere å finne riktige opplysninger om barnet. Spesielt er dette viktig for syke nyfødte som i dag har mange journalnotater på flere ulike lokale hjelpenumre og som ofte kommer tilbake til spesialisthelsetjenesten for behandling i løpet av de første leveårene.

Høyere pasientsikkerhet

– Formålet er å ta i bruk et fødselsnummer for den nyfødte raskere og gjennom dette forbedre pasientsikkerheten ved at barnet får en unik, sikker ID. I tillegg fører løsningen til mindre manuelt arbeid både for helseforetakene og for Skatteetaten, sier prosjektleder Anne-Britt Hansen Thuestad.

– Videre er det svært viktig at barnets epikrise inneholder barnets fødselsnummer når denne sendes ut til helsestasjon eller andre instanser i primærhelsetjenesten, sier Thuestad.

– Da kan helsesøster eller annet helsepersonell som har bruk for opplysninger i tjenesten, se all nødvendig helseinformasjon om barnet, og fortsette å registrere informasjon på barnets fødselsnummer, slik at barnet fortsetter å ha en sammenslått journal med den økte pasientsikkerheten dette gir, sier Thuestad.

Fødselsnummeret benyttes som ID i et utall registre i samfunnet. Dette gjør det mulig å kombinere opplysninger fra tidlig sykehistorie for barn, med opplysninger i registre for andre sektorer. Hjelpenumre gjelder i dag kun innenfor ett helseforetak. Med fødselsnummer kan man forske på hele barnets sykehistorie, også den tidligste sykehistorien. Og informasjon fra tidlig sykehistorie kan ses i sammenheng med informasjon som ligger i registrene hos andre sektorer.


 

Prosjektleder Anne-Britt Hansen Thuestad sier at automatisk fødselsnummer øker pasientsikkerheten for den nyfødte som nå får en unik ID langt raskere enn før.

Godt mottatt

Foreldrene får en sms fra Skattedirektoratet så snart fødselsmeldingen er behandlet, og kan da finne fødselsnummeret i Altinn. De kan da registrere navn, skaffe pass og opprette bankkonto hvis de vil.

Prosjektlederen skryter av mottakelsen i sykehusene.

– Innføringen av løsningen har gått veldig fint fordi den har blitt så godt mottatt. Jordmødrene har lært seg systemet raskt, og er veldig flinke til å sende meldingene. Vi har en koordinator på hvert sykehus, og de har gjort en veldig god jobb. Også ledelsen ved avdelingene har lagt godt til rette for innføringen, sier Thuestad.

Hun berømmer også jordmødrene som har vært involvert i utviklingen av løsningens brukergrensesnitt.

– Løsningen har blitt så enkel og brukervennlig at jordmødrene selv følte det unødvendig med e-læringskurs i bruk av løsningen. Dette er takket være moderne metoder for å få frem brukervennlige løsninger og involvering av de som skal benytte løsningen i sitt daglige arbeid, sier hun.

Bredt samarbeid

Prosjekt for Automatisk fødselsnummer eies av Nasjonal IKT, og er i Helse Sør-Øst en del av Regional klinisk løsning. Prosjektet styres av en styringsgruppe med representanter fra Nasjonal IKT, Skattedirektoratet, Helsedirektoratet, Norsk Helsenett og de fire helseregionene.

– Uten en god styringsgruppe hadde vi ikke klart å gjennomføre dette. Samarbeidet mellom helseetaten og skatteetaten har vært godt på alle nivåer. Jordmødre fra alle de regionale helseforetakene har vært involvert i prosjektet, sammen med saksbehandlere fra Skatteetaten. Sammen har vi kommet fram til løsningen, sier Anne-Britt Hansen Thuestad.

Norsk Helsenett har utviklet den tekniske løsningen, og jordmødre fra alle fire regioner, leger og helsesekretærer fra Oslo universitetssykehus har deltatt i utviklingen av brukergrensesnittet i løsningen.

Neste steg

I dag må klinikerne hente fødselsnummeret i webløsningen hos Norsk Helsenett, og deretter manuelt «smelte» det sammen med hjelpenummeret og legge det inn i babyens journal. Neste trinn er at nummeret kommer automatisk inn i journalen.

– Vi har forberedt en elektronisk motorvei. Når det moderniserte folkeregisteret kommer, vil det være mulig å sende fødselsnummeret langt raskere. Ifølge planene skal fødselsnummeret kunne komme fra sekunder til noen få minutter etter at jordmor har sendt melding om at barnet er født. Det betyr at prøver av den nyfødte kan bestilles på den samme ID som svarene kommer på, sier Anne-Britt Hansen Thuestad.

 

Les også:

Nyfødte skal få fødselsnummer automatisk​

 

Publisert 21.04.2017 14:00 | Endret 27.04.2017 15:44

 Handler om

 Relaterte enheter