Regional IKT for forskning

​Program Regional IKT for forskning er nå i gang med oppbemanning og økning av aktivitetsnivået for starten av et omfattende løft for forskningsmiljøet.

​​Programmet Regional IKT for Forskning er etter en periode med nedbemanning og lav aktivitet siden høsten 2016 nå i gang med oppbemanning og økning av aktivitetsnivået.

-Det er nødvendig med et omfattende løft hva gjelder både infrastruktur og tilgjengeliggjøring av tjenester for forskning. Det må etableres løsninger for å sikre at forskning kan foregå innenfor kontrollerte og sikre rammer, men med høy grad av fleksibilitet for forskerne, sier programleder Torkel Thune.

Det er nå igangsatt aktivitet på en rekke områder. Det er undertegnet avtale for bruk av Tjeneste for sensitiv data (TSD) levert av Universitetet i Oslo for helseforetakene i Helse Sør-Øst, men det gjenstår fortsatt enkelte avklaringer før løsningen kan tas i bruk. Løsningen gjør det mulig for forskere å ta i bruk universitetets tjenester for tungregning, prosessering, lagring og innsamling av sensitiv data i et godkjent miljø. Videre arbeides det med å etablere en høyhastighets fiberlinje for dataoverføring fra sentralt datasenter for foretakene i Helse Sør-Øst til TSD, og det er en pågående prosess for å sikre en regional lisensavtale for mange av de mest brukte analyseverktøyene i forskningssammenheng.

Et av områdene som krever fokus fra programmet fremover er etablering av en regional infrastruktur for forskning, med nødvendige infrastrukturtjenester. Gjennomføring av modernisering og standardisering av IKT-infrastrukturen ved helseforetakene, skjer i Programmet for modernisering av infrastruktur i Helse Sør-Øst. Regional IKT for forskning har igangsatt en prosess med iMod for å sikre at forskernes behov ivaretas ved etablering av en modernisert, regional IKT-plattform. Blant løsninger hvor det nå utredes krav og mulige løsninger, finnes lagring, sandkassemiljø for applikasjonstest og utvikling, samt løsning for filutveksling med eksterne samarbeidspartnere. Det er også igangsatt utredning tilknyttet etablering av prosjektmiljø, hvor forskerne innenfor kontrollerte og sikre rammer kan etablere sine egne løsninger, med både virtuelle og fysiske klienter og servere, medisinskteknisk utstyr med mer.

Du kan lese mer om infrastrukturmodernisering på Sykehuspartners nettsider: https://sykehuspartner.no/modernisering/infrastrukturmodernisering

Publisert 27.04.2017 12:00 | Endret 27.04.2017 15:48

 Handler om

 Relaterte enheter