Regional løsning for medikamentell kreftbehandling innført i hele Helse Sør-Øst

Markering etter vellykket innføring på Akershus universitetssykehus, Onkologisk poliklinikk, Ski.(Foto: Akershus universitetssykehus)

​Regional løsning for medikamentell kreftbehandling ble tatt i bruk ved Akershus universitetssykehus (Ahus) i november. – Vi er skikkelig stolte og glade over å ha nådd denne milepælen ved at Ahus, som siste foretak i Helse Sør-Øst, har tatt i bruk CMS-løsningen, sier prosjektleder Hanna Elgvin. 

​Innføringen av Chemotherapy Management System (CMS) på Ahus ble gjort i tre puljer i løpet av november. Første pulje startet 1. november med Kvinneklinikkens poliklinikk og immunterapikurer på Nordbyhagen, mens Kongsvinger sykehus fullførte innføringen i Helse Sør-Øst da løsningen blir tatt i bruk 29. november.

Helseminister Bent Høie: – Løsningen som nå er innført i hele Helse Sør-Øst vil bety mye for pasientsikkerheten og kvaliteten på behandlingen.

Prosjektleder for CMS-innføringen ved Ahus, Åse Marit Sjursø, roser alle som bidratt til den vellykkede innføringen.

– Ahus bytter ut en elektronisk løsning som mange har vært glad i, med den nye løsningen. Men de fleste har vært positive og tenkt at dette skal vi få til, sier Sjursø.

– De som skal ta dette i bruk har gjort en stor innsats. Mye er positivt med den nye løsningen, som for eksempel kurbiblioteket. Men når arbeidsprosesser legges om tar ting litt lengre tid i starten. Dette har vi informert om på forhånd, og brukerne har hatt en realistisk innstilling, sier hun.

Pasientene er også informert med at ting vil ta litt lengre tid i oppstartsperioden. 

Kjempestolt

Ahus har en infrastruktur som er litt annerledes enn andre helseforetak i regionen, noe som har gitt noen utfordringer.

– Jeg er kjempestolt over det vi har fått til. Det har vært et godt samarbeid på alle områder. Sykehuspartner lokal service fortjener ekstra ros, og vi har hatt et godt samarbeid med det regionale prosjektet. Testleder og innføringsansvarlig har vært veldig dyktige. Det samme har prosjektmedarbeiderne vært. Onkologisk avdeling har bidratt med mange ressurser inn i prosjektet, og vi har hatt godt samarbeid og diskusjoner på tvers av avdelingene, sier Sjursø.

Superbrukere som har vært til stede i avdelingene under oppstarten får også ros.

– Vi har mange dyktige superbrukere som har gjort en stor innsats, sier prosjektlederen.

Godt samarbeid

Det første helseforetaket i Helse Sør-Øst som tok CMS i bruk var Oslo universitetssykehus som gjennomførte en pilot ved Ullevål i 2016. Deretter har alle helseforetakene i Helse Sør-Øst innført løsningen, med Ahus som siste helseforetak.

– Ahus har noen tekniske særtrekk som vi har tilrettelagt for, men de er koblet på den samme felles plattformen som de øvrige helseforetakene i helse Sør-Øst, med unntak av Oslo universitetssykehus. En viktig forutsetning for vellykket innføring har vært at både leger, sykepleier og farmasøyt fra Ahus har hospitert hos den regionale fagforvaltningen helt fra før sommeren. Her har de opparbeidet seg solid kompetanse på CMS som de har kunnet ta med seg inn i det lokale arbeidet med endring av arbeidsprosesser, sier prosjektleder for Medikamentell kreftbehandling, Hanna Elgvin.

Både prosjektmedarbeidere og brukere ved Ahus får ros fra prosjektet.

– Innføringsaktiviteter startet opp i mars, og det har vært et tett og godt samarbeid med lokal prosjektleder gjennom hele innføringsperioden.  Lokalt innføringsprosjekt har jobbet grundig med blant annet kartlegging av utstyr, brukere og tilganger samt identifisert hvor endringer treffer mellom gammel og ny arbeidsprosess.  Positive og engasjerte brukere har deltatt på kurs – et godt og viktig bidrag for en vellykket innføring, sier Gunn-Lisbeth Kleiven som er delprosjektleder for innføring, opplæring og gevinstrealisering i det regionale prosjektet.

Lik behandling uavhengig av sted

Med medikamentell kreftbehandling får kreftpasienter i regionen mulighet til samme behandlingskurer uavhengig av hvor i regionen de bor. Utviklingen innen medikamentell kreftbehandling skjer raskt og stadig nye medikamenter tas i bruk.

 Løsningen innebærer at det er etablert et system med oppdaterte og detaljerte behandlingskurer som er tilgjengelig i alle helseforetak. Over 1300 kurer er laget i løsningen til nå. Alle kurene er vurdert og gjennomgått i aktuelle regionale faggrupper, og nye kurer innføres fortløpende etter hvert som de blir klare.

Les mer om Medikamentell kreftbehandling her.

Innføringen ble blant annet markert på Onkologisk poliklinikk på Nordbyhagen, Gynekologisk poliklinikk og Poliklinikk for barn og ungdom (se bilder under).

Publisert 27.11.2019 21:00 | Endret 27.11.2019 20:32

 Handler om

 Relaterte enheter