Regional multimedia søker leder for klinisk team

Vil du være med på å utvikle og innføre en regional multimedieløsning som skal gjøre det enkelt for klinikere å håndtere multimedia? Da bør du melde deg som leder for klinisk team i prosjektet Regional multimedia.

​Den nye regionale multimedieløsningen skal gjøre det enkelt for klinikere i Helse Sør-Øst å ta vare på, finne tilbake til og dele multimedia på en sikker måte.

Prosjektets nåværende teamleder for det kliniske teamet går over i en ny jobb og prosjektet søker derfor en erstatter for denne rollen. Stillingsforholdet er slik at du vil bli frikjøpt fra din stilling i helseforetaket du jobber i. Se stillingsannonsen her.

 

Å være prosjektmedarbeider anbefales varmt av klinikere som er med i de ulike prosjektene i program for Regional klinisk løsning.

I denne artikkelen kan du lese intervju med flere klinikere, blant annet med prosjektets nåværende leder for klinisk team.

En pasient, én journal

I dag mangler Helse Sør-Øst en enhetlig løsning for håndtering av multimedia. Bilde- og videofiler lagres lokalt, kopieres over på DVD, CD, minnepinner eller legges på sentrale disker. For mange avdelinger er ikke lagringskapasiteten stor nok, og bilder og videoer må slettes for å gjøre plass til nye.

Det er også en voksende praksis med lagring av bilder og vedlegg i pasientjournalen DIPS.

Flere av sykehusene har innført og tatt i bruk teknologi lokalt på avdelingene som ivaretar eget behov for midlertidig multimedia-lagring.

– Innføring av en regional multimedieløsning vil sikre bedre elektronisk samhandling, bremse veksten av lokale løsninger og sikre at helseforetakene oppfyller relevante lover og forskrifter. Dette er et skritt mot målet om at alle opplysninger om en pasient samles i én journal, sier prosjektleder Mona Kristine Andersen.

Klinisk bakgrunn

Prosjektet er nå i en fase hvor man samler inn informasjon om hvordan løsningen skal være. Målet for 2017 er å gjennomføre anskaffelsen av dataløsningen.

Som leder for klinisk team skal du lede arbeidet med å sikre brukervennlige og effektive arbeidsprosesser for løsningen, og arbeide sammen med prosjektteamet med å planlegge og utføre prosjektoppgaver. I tillegg skal du representere det kliniske teamet i evaluering av innkomne tilbud og i forhandlingsprosessen med aktuelle tilbydere/leverandører. Et klinisk evalueringsteam vil også bidra i evalueringen.

Du skal også bidra i arbeidet med å dokumentere prosessene for løsningen for håndtering av multimedia, og lede arbeidet med endringsledelse og gevinstrealisering i prosjektet og ut mot helseforetakene.

Prosjektet ønsker at du har klinisk bakgrunn og gode samarbeidsevner. Du må også ha god helhetsforståelse for arbeidsprosesser som støttes av det elektroniske pasientjournalsystemet, som gjerne involverer multimedia i form av bilder, video eller andre relevante objekter. Det er ikke nødvendig å ha dyp teknisk kompetanse utover forståelse for arbeidsprosessene i DIPS og gjerne multimedia. Det forventes ikke ledererfaring, men du må kunne snakke til større forsamlinger, få medarbeidere til å følge deg og ha evne til å bygge gode argumentasjonsrekker.

Prosjekt for Regional multimedia er en del av programmet Regional klinisk løsning. Les mer om Digital fornying og RKL-programmet her.

Den nye multimedieløsningen må være klar til å tas i bruk i forbindelse med at PAS/EPJ-databasene slås sammen. Løsningen vil derfor bli innført i alle helseforetak i samarbeid med prosjektet Regional EPJ.

Har du spørsmål om stillingen? Ta kontakt med prosjektleder Mona Kristine Andersen på tlf: 98 29 00 88, epost: mokand@sykehuspartner.no

Publisert 13.01.2017 10:00 | Endret 22.05.2017 13:25

 Handler om

 Relaterte enheter