Regional standard av EPJ innført på Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset

Fra produksjonstesting på Sykehuset Innlandet.

Lørdag 21. oktober ble regional standard i DIPS innført på Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset. Nå gjenstår kun tre helseforetak før alle foretak i regionen er på samme standard av DIPS.

​– Jeg er veldig fornøyd med innføringen så langt. Det meste har gått helt etter plan, sier Astrid Nygård fra Sykehuset Innlandet. Hun er prosjektleder for Regional EPJ på Sykehuset Innlandet/Revmatismesykehuset, og var sammen med om lag 60 medarbeidere i Oslo og på Hamar i sving under produksjonssettingen sist helg.

 

– Jeg er veldig fornøyd med innføringen så langt. Det meste har gått helt etter plan, sier Astrid Nygård, prosjektleder for Regional EPJ på Sykehuset Innlandet/Revmatismesykehuset.

 

Proffe folk og gode planer

Nygård sier antall henvendelser til brukerstøtte ikke har vært lavere enn under tidligere innføringer, men at de har hatt andre saker.

– Majoriteten av henvendelsene har dreid seg om mindre mangler i organisasjonsprofilen til ansatte. Dette henger sammen med at vi har innført automatisk tilgangsstyring knyttet til lokalisering. En del brukere har også opplevd litt treghet i systemene som vi jobber med å finne årsaken til, sier Nygård.

Sykehuset Innlandet byttet også organisasjonsnumre og oppgraderte DIPS under selve produksjonssettingen. Dette førte til en del endringer i integrasjoner. Majoriteten av DIPS-brukerne fikk også nytt brukernavn.

Nygård skryter av et proft team og en god produksjonssettingsplan.

– Vi har vært en dedikert og tett prosjektgruppe med flinke folk som har jobbet systematisk, identifisert risikoer underveis og fortløpende jobbet med tiltak. Dermed har vi vært i forkant og unngått mange skjær i sjøen, sier Astrid Nygård.

 

– Vi i prosjektet opplever at både helseforetaket og Sykehuspartner har forberedt seg meget godt til denne innføringen, sier Ketil Nygaard, delprosjektleder for produksjonssettingen.

 

Godt forberedt

Ketil Nygaard, delprosjektleder for produksjonssettingen, er fornøyd med produksjonssettingen gikk i henhold til plan. Trykket etterpå har vært høyt, men som forventet.

– Både Sykehusepartners brukerstøtteapparat og prosjektet har hatt en del henvendelser. Men dette er som forventet. Vi har god kontroll på situasjonen og stemningen er god, sier Nygaard.

Han skryter av forberedelsene.  

– Vi i prosjektet opplever at både helseforetaket og Sykehuspartner har forberedt seg meget godt til denne innføringen, sier Ketil Nygaard.

 

Rekordstor deltakelse på opplæring

Sykehuset Innlandet satte rekord i antall deltakere på sluttbrukeropplæring. Foreløpige statistikk viser at 86 prosent av de ansatte har deltatt på opplæring.  Nygård opplever at de ansatte er godt informert.

– Jeg har fremdeles til gode å snakke med noen som ikke er godt informert og er svært fornøyd med både opplæringsmodellen og informasjonsopplegget ut mot ansatte. Et viktig element i dette har vært å ansvarliggjøre ledere og opplæringsansvarlige, sier Astrid Nygård.

I underkant av 5000 aktive DIPS-brukere har gått på kurs, og ansatte har fått informasjon via møter, leaflets, roll-ups, e-post og inter- og intranett. Ledere har også fått tilbud om et eget e-læringskurs i regional EPJ. Hittil har 244 ledere, av 339 påmeldte, gjennomført e-læringskurset.

 

Bente Tømta Larsson, prosjektleder for delprosjekt test, holdt kick off før produksjonssetting på Sykehuset Innlandet/Revmatismesykehuset..


Utvidet oppstartstøtte

Siden produksjonssetting har Brukerstøtte hos Sykehuspartner og på Sykehuset Innlandet vært ekstra bemannet for å håndtere problemer/saker som dukker opp som følge av innføringen av regional standard i DIPS og løsning for automatisk tilgangsstyring.

– Innmeldte saker løses fortløpende. Vi samarbeider tett med Sykehuspartner og prosjektet, og tar raskt unna sakene som kommer, sier Astrid Nygård.

 

Enklere informasjonsdeling i regionen

Med standardiseringen av regional EPJ på Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset, er hele regionen enda et skritt nærmere målet om «én innbygger, én journal».  Likere oppsett i DIPS og felles arbeidsmåter på tvers av helseforetak, gjør det lettere å dele journalinformasjon på en sikker måte. Regional standardisering omfatter også innføring av automatisk tilgangsstyring, som gir raskere og sikrere tilganger i pasientjournalen. I tillegg kobles alle foretakene opp mot Norsk helsenetts adresseregister. Dette skal sikre mer oppdaterte databaser over eksterne rekvirenter. Gevinsten er færre feilsendinger og økt pasientsikkerhet.

Etter planen skal alle helseforetakene i Helse Sør-Øst ha innført regional standard i DIPS i løpet av 2018. Neste foretak ut er Akershus universitetssykehus som går over på regional standard i DIPS 11. november, mens Sørlandet sykehus og Sykehuset Østfold står på plan neste år.

Publisert 25.10.2017 13:00 | Endret 31.10.2017 10:06

 Handler om

 Relaterte enheter