Sentrale dokumenter/produkter innen BUP-feltet

BUP-prosjektet har bedt Helsedirektoratet om en oversikt over faglige normerende dokumenter, herunder krav til det tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet. I mellomtiden har Helse- og omsorgsdepartementet ved Gitte Huus gitt oss en fin oversikt over både normerende og andre dokumenter/produkter for BUP-feltet

Publisert 05.07.2019 13:00 | Endret 05.07.2019 13:11

 Handler om

 Relaterte enheter