Sikrere analyser av celleprøver fra livmorhals

​- Dette er en forbedring patologene har ventet på lenge. Vi får et mye bedre grunnlag for å sortere og analysere prøvene korrekt, og arbeidet kan gjøres mer effektivt. For pasientene vil dette gi tryggere prøvesvar, sier patolog og prosjektleder for implementering av HPV primærscreening i regionen Agnes Kathrine Lie ved Sykehuset Østfold.

​Årlig analyseres nærmere 300 000 celleprøver fra kvinner i Helse Sør-Øst, som ledd i screening for livmorhalskreft. Helse Sør-Øst har nå startet innføringen av en dataløsning som vil gi sikrere svar på prøvene og samtidig forenkle analysene for laboratoriepersonalet. Sykehuset Østfold er først ut med å ta i bruk den nye løsningen.

​Helse Sør-Øst er nå i ferd med å innføre en standardisert dataløsning for patologi i hele regionen, som del av det regionale laboratoriedataprosjektet. Den nye løsningen blir koblet opp mot Kreftregisterets nasjonale registre over celleprøver og vevsprøver fra livmorhalsen. Dermed kan patologene raskt og enkelt hente opp tidligere prøvesvar og gjøre riktige valg av analyser i henhold til nasjonale retningslinjer.

Les hele artikkelen her.

Publisert 27.11.2019 17:00 | Endret 27.11.2019 16:35

 Handler om

 Relaterte enheter