Skal kjøpe inn regionalt multimediearkiv

Illustrasjonsfoto: Oslo universitetssykehus​

​Styret i Helse Sør-Øst har godkjent at det avholdes konkurranse om anskaffelse av regional løsning for digitalt multimediearkiv. Den nye multimedieløsningen skal gjøre det enkelt for klinikere å ta vare på, finne tilbake til og dele multimedia på en sikker måte.

​I dag mangler Helse Sør-Øst en enhetlig løsning for håndtering av multimedia. Samtidig er det i diagnostikk og behandling av pasienter en raskt økende bruk av en rekke ulike former for multimedia, som bilder, video, ultralyd og EKG. Denne typen pasientinformasjon genererer svært store datamengder.

Informasjonen lagres i dag i mange tilfeller direkte i den elektroniske pasientjournalen eller i ulike lagringsløsninger knyttet til for eksempel ultralydapparater og skopiutstyr.

Stort behov

Elektronisk pasientjournal er ikke utviklet for å håndtere store mengder av denne typen data, noe som gir tekniske begrensninger knyttet til lagring og håndtering av bildene. Ved lagring i løsninger utenfor elektronisk journal er lagringskapasitet over tid en utfordring. Disse løsningene er vanligvis heller ikke integrert med andre systemer slik at data og bilder i liten grad er tilgjengelig for andre enn den som utførte undersøkelsen.

Helseforetakene har derfor et stort og økende behov for en løsning som sørger for en god, samlet håndtering av multimedia.

Ved Sykehuset Østfold er det i forbindelse med byggingen av det nye sykehuset etablert et digitalt multimediearkiv med gode erfaringer. Helse Vest har også etablert en slik løsning. Erfaringene fra disse etableringene ligger til grunn for vurdering av omfanget, kravspesifikasjonen og kostnadsoverslaget for den kommende anskaffelsen i Helse Sør-Øst.

Positivt for pasienter og ansatte

Den nye multimedieløsningen vil ha positiv effekt både for pasienter og ansatte. Mangel på gode integrasjoner og mangel på løsninger for samhandling gjør at pasienter og klinikere belastes med ekstra undersøkelser.

– Som pasient vil du slippe å ta de samme bildene flere ganger hvis du behandles på to ulike sykehus, sier Mona Kristine Andersen, som leder prosjektet Regional multimedia.

– Som kliniker vil du ha tilgang til bilder fra andre sykehus. En felles løsning vil også bedre samarbeidet på tvers av helseforetakene, sier Andersen.

Publisert 02.05.2017 11:00 | Endret 10.05.2017 09:42

 Handler om

 Relaterte enheter