Styrker digital samhandling med pasientene

​Helse Sør-Østs prosjekt digitale innbyggertjenester skal innføre tjenester som gir digital samhandling mellom pasientene og helseforetakene. – De digitale tjenestene vil gjøre at pasientene føler seg mer involvert i egen helse og at behandlingsforløpet blir mer effektivt, sier brukerrepresentant Erna Hogrenning.

​De første tjenestene som innføres er innsyn i journal og logg, og digital utsending av brev. Målet er at alle helseforetakene i Helse Sør-Øst har dette i løpet av 2018.

 

Innsyn i pasientjournal

Oslo universitetssykehus og Sykehuset Østfold tilbyr allerede pasientene elektronisk innsyn i egen pasientjournal via MinJournal. Fra 2018 skal alle foretakene få innsyn via den nasjonale helseportalen helsenorge.no. Det innebærer at innbyggere kan se sine egne journalnotater i Helse Sør-Øst, Helse Nord og Helse Vest.

– Innsyn i pasientjournal og logg gir pasienter enklere tilgang til å lese viktige dokumenter i egen journal. Dermed kan du som pasient få oversikt over de vurderinger som gjøres og den behandlingen du får på sykehuset, sier assisterende prosjektleder Vibeke Iren Herikstad i digitale innbyggertjenester.

– Innbygger må samtykke til bruksvilkår for «Min helse» før tjenesten blir aktivert på helsenorge.no. Dette gjøres første gang man bruker tjenesten. Ingen sensitive helseopplysninger skal lagres i helsenorge.no uten at pasienten selv har valgt dette aktivt, sier prosjektleder Øyvind Tobiassen i digitale innbyggertjenester.

Les hele saken her.

Publisert 23.10.2017 14:00 | Endret 25.10.2017 08:57

 Handler om

 Relaterte enheter