Sykehuset Østfold med elektronisk arbeidsflyt for HPV-analyser

​Elektronisk arbeidsflyt for HPV-analyser er innført på Sykehuset Østfold. HPV er en genteknologisk analyse som gjøres i samarbeid mellom forskjellige fagområder ved laboratoriene.

Laboratoriedatasystemet LVMS ble oppgradert 18. mai, og samtidig ble det innført elektronisk arbeidsflyt for HPV på Sykehuset Østfold.

HPV-analyser innebærer et samarbeid mellom forskjellige fagområder på laboratoriene. Cervix cytologianalyser rekvireres fra seksjon for patologi som en del av analysereportoaret deres. Etter gitte kriterier vurdert av fagansvarlige ved Seksjon for patologi gjennomføres en HPV-analyse som tilleggsundersøkelse. HPV er en genteknologisk analyse som utføres på instrumenter plassert på seksjon for Genteknologi ved Senter for Laboratoriemedisin på Sykehuset Østfold.
På de fleste sykehus har patologi og de andre laboratoriefagene hver sine laboratoriedatasystem (LIMS). Dermed er det nødvendig å fylle ut papirrekvisisjoner ved bestilling av analyser fra en naboavdeling på samme sykehus. Tilsvarende må prøvesvaret skrives ut på papir, før det skannes inn som et vedlegg til en rekvisisjon på patologi.

 

Christine Monceyron Jonassen ved Seksjon for genteknologi ved Sykehuset i Østfold jobber med HPV-analyser.

 

En viktig målsetting med den felles regionale laboratorieløsningen på Sykehuset Østfold er at ett system dekker både kjemi, mikrobiologi og patologi. HPV-analysen som seksjon for Patologi bestiller som tilleggsanalyse vil dukke opp på arbeidslisten til seksjon for Genteknologi. Når analysen er utført, og resultat foreligger, vil dette svaret være tilgjengelig i arbeidslisten for patolog, som kan utarbeide endelig konklusjon på rekvisisjon og sende svar til rekvirent.

– Med denne endringen oppfyller Sykehuset Østfold kravene fra Helse Sør-Øst om elektronisk arbeidsflyt for denne type analyser, sier prosjektleder Arnstein Hodne i Regional Lab (bilde).


Det er besluttet at disse analysene kun skal utføres på tre helseforetak i Helse Sør-Øst. Det pågår en prosess for å evaluere hvilke helseforetak som er best egnet til å utføre disse analysene for hele Helse Sør-Øst. Sak om valg av hvilke helseforetak som skal foreta HPV-testing i primærscreening mot livmorhalskreft i Helse Sør-Øst er planlagt lagt frem for styret i Helse Sør-Øst RHF høsten 2017.

Publisert 29.06.2017 16:00 | Endret 17.08.2017 10:11

 Handler om

 Relaterte enheter