Sykehuset Østfold planlegger standardisering

​Sykehuset Østfold er i gang med å planlegge standardiseringsarbeidet (foto: Sykehuset Østfold).

​Sykehuset Østfold er nå i gang med å planlegge innføringen av regional standard av EPJ på sykehuset. – Vi ser fram til å ta fatt på arbeidet, sier medisinsk fagsjef IKT Asbjørn Elgen.

​Arbeidet skal gi grunnlag for enklere og tryggere informasjonsutveksling mellom foretakene i regionen og samtidig legge forholdene bedre til rette for å gi innbyggerne mulighet til innsyn i egen pasientjournal. Beslutningen innebærer at alle sykehusene i regionen etter plan vil være på samme standard av DIPS i løpet av ett års tid.

 

Replanlegger

Sykehuset Østfold er siste foretak som standardiserer og det har lenge vært uavklart om og i hvilket omfang standardiseringen skulle gjennomføres. Opprinnelig plan var innføring i mai 2018, men dette vil nå forskyves. Det er ennå ikke avklart når regional standard innføres, men planleggingen har startet.
 

– Vi hadde første møte denne uken for å legge en revidert plan for standardiseringsarbeidet på Sykehuset Østfold. Håpet er å kunne starte det praktiske arbeidet med prosjektet i løpet av februar, sier Asbjørn Elgen (bildet), som inngår i den lokale prosjektledelsen sammen med Veronica Kruge Solberg og Janne Nyland.

 

Omfang

Omfanget av standardiseringen er lik som for de andre foretakene som har standardisert, med unntak av ventelistebrev der sykehuset fortsetter egen praksis. Dette henger bl.a. sammen med at Sykehuset Østfold har et annet oppsett og administrasjon av ventelistebrev enn de øvrige helseforetakene i regionen. Innholdet i brevene er imidlertid kvalitetssikret opp mot regional standard. Ventelistebrev er også det området med minst avhengigheter til de andre standardiseringsområdene.
 

Publisert 09.02.2018 14:00 | Endret 11.02.2018 20:40

 Handler om

 Relaterte enheter