Sykehuset i Vestfold neste helseforetak med regionalt laboratoriedatasystem

​Avdelingsleder Pål Suhrke ved patologiavdelingen i Klinikk medisinsk diagnostikk ved Sykehuset i Vestfold har fristilt erfarne medarbeidere til prosjektarbeid. (Foto: Sykehuset i Vestfold)

​Endret rekkefølge i utrulling av regionalt laboratoriedatasystem ble vedtatt av programstyret i Regional klinisk løsning 23. november. Sykehuset i Vestfold er nå det neste helseforetaket som tar i bruk regionalt laboratoriedatasystem.

​Som meldt i forrige nyhetsbrev blir prosjekt Regional Lab påvirket av at arbeidet med etablering av regional plattform er utsatt. Dette kommer som følge av at IKT-infrastrukturmoderniseringen ble satt i bero. For å opprettholde fremdrift i prosjektet ble det besluttet å endre rekkefølgen på helseforetak som tar i bruk løsningen. I stedet for at regionalt laboratoriedatasystem først blir installert på avdeling for patologi ved Oslo universitetssykehus, har nå Sykehuset i Vestfold rykket frem i køen.

Godt mottatt

– Vi har blitt godt mottatt i Vestfold, og helseforetaket har raskt tatt utfordringen og sørget for at engasjerte medarbeidere blir fristilt til prosjektarbeid, sier prosjektleder Arnstein Hodne i Regional Lab.

– Avdelingen ser på dette som en stor utfordring og det er alltid en krevende balansegang mellom løpende sykehusdrift og prosjektarbeid. Selv om prosjektressursene blir frikjøpt av Helse Sør-Øst, er det ikke enkelt å finne kompetent vikarhjelp som kan kompensere for erfarne medarbeidere, sier avdelingsleder Pål Suhrke ved patologiavdelingen i Klinikk medisinsk diagnostikk ved Sykehuset i Vestfold.

Prosjektet vil tidlig i januar gjennomføre en superbrukeropplæring for alle de frikjøpte funksjonelle ressursene, slik at de blir godt kjent med mulighetene som ligger i det nye systemet.

Deretter starter konfigurasjonsarbeidet som skal bygge videre på det som har vært i produksjon ved Sykehuset Østfold i drøyt to år allerede. Det er nå de regionale standardene skal etableres, slik at det ikke blir nødvendig å gjøre store endringer i systemoppsettet for hvert enkelt helseforetak som skal delta.

Prosjektarbeid i hele 2018

Utgangspunktet for konfigurasjonsarbeidet blir prosessbeskrivelsene som er omtalt i egen artikkel i nyhetsbrevet. Les mer her.

Etter planen vil det bli prosjektarbeid for Sykehuset i Vestfold i hele 2018, med produksjonssetting helt i slutten av året, eller i januar 2019.

– Som prosjektleder er det helt avgjørende å ha sterk støtte hos ledelsen i den organisasjonen som skal ta i bruk systemet. Det opplever jeg at vi har i Vestfold og jeg ser frem til et spennende og engasjerende samarbeid i det nye året, sier Arnstein Hodne.

Prosjektleder Arnstein Hodne.

Publisert 14.12.2017 02:00 | Endret 15.12.2017 13:16

 Handler om

 Relaterte enheter