Testing har startet på Ahus

Test ahus

​Testerne jobber sammen i et eget rom på Ahus.

​Rundt 100 klinikere og andre fagpersoner er nå i gang med testing på Akershus universitetssykehus.

​Det nærmer seg innføringen av regional standard av elektronisk pasientjournal på Akershus universitetssykehus (Ahus) 11. november, og det jobbes nå med å teste løsningen ved sykehuset. Testerne sitter og jobber sammen i et testrom på Ahus. I tillegg har det blitt gjort testing på andre steder i helseforetaket.
– De som gjennomfører testingen er arbeidsgruppedeltakere og klinikere fra alle divisjoner med forskjellige stillingskoder, sier Anne Berit Sørensen som er testleder og sykepleier.
– Testerne logger seg på testversjonen av systemet og kjører testcase. Resultatene rapporteres videre, sier Sigurd Røse som er operasjonell testleder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operasjonell testleder Sigurd Røse jobber sammen med Anne Cathrine Kogstad og Lena Barkenes.

 

Flere hundre tester

Det er prøvekonvertering 1 som testes i løpet av tre uker nå. Senere skal det holdes en ny treukers testrunde. Testgruppen kjører flere hundre tester i løpet av denne testperioden. Hver kliniker gjør 3 - 4 tester. Testcasene representerer reelle arbeidsoperasjoner for klinikere, og hensikten er å avdekke ting som må rettes opp i systemet.
– Det er en god arbeidsprosess, og de som tar imot resultatene av testingen er raske med løsningsarbeid, sier Jan Lorentzen som er innleid til testingen fra leverandøren DIPS.

 

Håper på raskere løsning

Marija Ilic er lege i spesialisering og en av testerne.

– Testingen går fort og greit, og jeg finner greit frem. Jeg opplever at det er mer klikking enn før, men satser på at det bedrer seg etter hvert, sier hun. Hun håper den regionale løsningen av DIPS blir en raskere løsning.


Sekretær Lene Brenno Ingstad (bilde) har tidligere erfaring med innføring og testing, og er nå en av testerne. Hun er også opplæringsansvarlig på Follo DPS.

– Testingen fungerer bra. Det er fint å jobbe sammen med veilederne fra arbeidsgruppene. Mens jeg tester, noterer veilederen, sier Brenno Ingstad som er i gang med en testcase som inneholder 37 oppgaver, blant annet registrering, opprettelse av journal og henvisninger.

Ahus innfører regional EPJ 11. november og alle DIPS-brukere skal få opplæring i oktober og begynnelsen av november.

Publisert 30.08.2017 17:00 | Endret 05.09.2017 08:55

 Handler om

 Relaterte enheter