To nye helseforetak overlevert til forvaltning

Løsningen er nå overlevert fra prosjektet til forvaltningen for to nye helseforetak.Her fra den formelle signeringen, f.v. Ulf Sigurdsen, Helse Sør-Øst RHF, Marianne Østvand, tjenesteporteføljeansvarlig i Sykehuspartner og Mariann Seland, prosjektleder for Regional EPJ.

​Prosjektet Regional EPJ standardisering har overlevert to nye helseforetak til regional forvaltning. Tirsdag 23. januar var det formell signering for overlevering av Sykehuset Innlandet, Revmatismesykehuset og Akershus universitetssykehus mellom prosjektet, Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner.

​Regional standard av EPJ ble innført ved Sykehuset Innlandet, Revmatismesykehuset og Akershus universitetssykehus i oktober/november 2017. Når selve innføringen er over, avsluttes også prosjektene og systemene skal driftes videre av forvaltningen.

 – Signeringen er en viktig milepæl for prosjektet, sier prosjektleder for Regional EPJ Mariann Seland. – Nå gjenstår kun to helseforetak i Helse Sør-Øst før alle er på samme regionale standard av EPJ. Sørlandet sykehus og Sykehuset Østfold står på plan i 2018, sier Seland. 

Sykehuspartner har driftet løsningen på helseforetakene som nå er overlevert, siden de gikk i produksjon på ny regional standard, men det er først nå at selve overleveringen er godkjent av Regionalt senter for klinisk IKT, Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner forvaltning. Selve overleveringen består totalt av over 300 dokumenter som inneholder teknisk og faglig dokumentasjon på løsningen som er implementert.

 

Ulikt ansvar i forvaltningen

Forvaltningen er delt i to; Sykehuspartner har det tekniske ansvaret, mens Regionalt senter for klinisk IKT har hovedansvaret for den funksjonelle forvaltingen av systemene og skal sørge for tett involvering med det kliniske miljøet i regionen. De har ansvaret for den til enhver tid gjeldende standarden. Slik skal man bidra til å sikre beste praksis, erfaringsdeling og kunnskapsflyt på tvers av foretakene.

Egne fagnettverk samler og vurderer de endringsbehovene helseforetakene har med hensyn til regional standard, og etter beslutning her, bestiller Regionalt senter for klinisk IKT endringer av Sykehuspartner som ivaretar den tekniske forvaltningen og implementeringen.

Det er i dag seks fagnettverk i regionen; Regional fødejournal, Regional EPJ, Regional medikamentell kreftbehandling, Regional medikasjon og pasientmålinger, Regional radiologi og Regional Lab. Disse har besluttende myndighet. Underlagt fagnettverket for regional EPJ er det opprettet ulike nettverk med spisskompetanse, blant annet innen regional tilgangsstyring. Disse nettverkene skal blant annet utrede og gi sin anbefaling til saksgrunnlag som fremmes til beslutning i fagnettverk Regional EPJ. For mer informasjon, se senterets nettsider. Her finnes også oversikt over alle gjeldende standarder til enhver tid.

Publisert 09.02.2018 15:00 | Endret 11.02.2018 20:39

 Handler om

 Relaterte enheter