Vellykket innføring av innsyn i pasientjournal og logg

Helseminister Bent Høie får høre om erfaringer med den nye tjenesten for journalinnsyn fra Toril Krogsund. Bak står Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse og til høyre Cathrine M. Lofthus, direktør i Helse Sør-Øst RHF.

​Pasienter ved Sykehuset Innlandet, Vestre Viken og Revmatismesykehuset får nå mulighet til å lese deler av pasientjournalen sin på helsenorge.no.

– Med Helse Sør-Øst på plass vil over 85 prosent av landets innbyggere ha digitalt innsyn i egen pasientjournal ved sykehuset der de har fått utredning og behandling. Når pasientene får slik tilgang blir det også enklere å ha oversikt over egen helse. Dette er et viktig skritt videre for å utvikle pasientens netthelsetjeneste, sa helseminister Bent Høie ved markeringen av oppstarten av innsynstjenesten i begynnelsen av  juni.

Trygg og brukervennlig løsning

Direktoratet for e-helse, det regionale prosjektet Digitale innbyggertjenester og Sykehuspartner har arbeidet tett sammen for å gi pasienter i hele regionen tilgang til egen pasientjournal fra sykehusene. Det stilles høye krav til sikkerhet og brukervennlighet i løsningen og arbeidet har skjedd i nært samarbeid med helseforetakene.

– Oslo universitetssykehus og Sykehuset Østfold har siden 2013 hatt innsyn i egen pasientjournal via en regional portal. Nå tar vi skrittet videre og går over på den nasjonale portalen og utvider tjenesten til å gjelde alle våre sykehus. Det er gjort et omfattende arbeid med å forberede dette slik at tilgangen skjer på en trygg og sikker måte, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus.

– Direktoratet for e-helse er svært glade at Helse Sør-Øst nå kan tilby innsyn i journal og logg. Dette er første steg på veien mot å gi innbyggerne i Helse Sør-Øst et bredt utvalg tjenester på Helsenorge.no. Et godt samarbeid mellom Direktoratet for e-helse og Helse Sør-Øst RHF gjør at innsyntjenesten nå har fått økt sikkerhet samtidig som intern kompleksitet holdes skjult for innbyggerne. Resultatet er en tjeneste som er svært enkel å bruke, og samarbeidet vil danne mal for hvordan andre tjenester skal tas frem, sier prosjektleder i Direktoratet for e-helse, Øyvind Øverland.


Lang reise

Det har vært en lang reise frem til produksjonssetting av innsyn i journal og logg. Når prosjektet Digitale innbyggerprosjektet startet opp i begynnelsen av 2017, var tanken å innføre samme løsning som var i drift på helsenorge.no for de andre regionene. Dette viste seg ikke å stemme.

– Løsningen skalerte ikke til behovet i Helse Sør-Øst, og det måtte derfor etableres en ny løsning i helsenorge.no. Innsynsløsningen kunne ikke innføres i Helse Sør-Øst før vi hadde på plass en akseptert sikkerhetsløsning, noe som førte til en anskaffelse og innføring av en ny sikkerhetskomponent (API-GW) for å autentisere kallene fra Helsenorge.no til Helse Sør-Øst, sier prosjektleder for Digitale innbyggertjenester, Øyvind Tobiassen.

 – Samarbeidet med Direktoratet for e-helse og Sykehuspartner, for å etablere og innføre løsningen, har fungert veldig bra, sier Tobiassen.

Stort engasjement

Det har vært et stort engasjement og innsats i helseforetakene, med de lokale prosjektlederne i spissen, hvor det er gjennomført en omfattende opplæring og informasjon til en stor gruppe av helsepersonell som er påvirket av denne tjenesten. - Det ble som ventet litt hektisk i innspurten, men det meste kom på plass før oppstart.  Vi har hatt mange flinke folk på laget og jeg er veldig fornøyd med at vi nå er «på», sier prosjektleder i Vestre Viken, Inger Marie Andersen.

– Dette har vært et langvarig og komplekst prosjekt å gjennomføre med mange involverte og mange avhengigheter, men hvor dyktige fagfolk fra mange fagområder, på tvers av organisasjoner og prosjekt, har gjort en fremragende jobb og at vi kunne starte opp stabilitetsperioden som planlagt 3. juni 2019, sier programleder i Program Regional klinisk løsning, Eli Stokke Rondeel.
– Fremover vil det komme flere digitale tjenester som vil forenkle innbyggernes kontakt med sykehusene, sier Rondeel.

Resten av sykehusene i regionen vil tilby tjenesten over sommeren som etter planen vil være i slutten av august 2019.
 
Om markeringen på Helse Sør-Øst sine nettsider

Om tjenesten på helsenorge.no

Les mer om prosjektet Digitalt innsyn i journal

Publisert 27.06.2019 15:00 | Endret 27.06.2019 16:27

 Handler om

 Relaterte enheter