Vellykket oppgradering av LVMS ved Sykehuset Østfold

​Mange medarbeidere er i sving under produksjonssetting. Fra venstre: Einar Myhren Berg, Unni Lågstad, Kristin Foldvik og Eva Christin Zwilgmeyer.

​19. oktober fikk Sykehuset Østfold en ny versjon av laboratoriedatasystemet LVMS. Godt samarbeid og nærhet til faglige ressurser var viktig under produksjonssettingen.

​Torsdag 19.10.17 mellom klokken 20 og 02 ble produksjonssettingen av LVMS 3.10.1.1 ved Sykehuset Østfold gjennomført. 37 personer fra prosjekt Regional Lab, Sykehuset Østfold, laboratoriedriftdrift og forvaltning, samt service manager i Sykehuspartner jobbet sammen i lokalene til laboratoriet på Kalnes.

Forberedelse

Før en produksjonssetting kan utføres er det mange detaljer og praktiske elementer som skal «limes sammen». Alle produksjonssettinger i Sykehuspartner skal gjennomføres i henhold til «release og deployment»-metodikken og det er release manager Heidi Kristin Lente som har ansvar for planlegging, forberedelse og gjennomføring av selve produksjonssettingen, underlagt Regional Lab.

I planleggingsfasen defineres omfang og innhold i oppdraget, og hovedtrekk for hvordan det skal gjøres. Denne jobben starter to til tre måneder før den planlagte produksjonssettingen. Interessenter identifiseres og de overordnede rammene rundt produksjonssettingen etableres.

I forberedelsesfasen etableres og ferdigstilles alle detaljerte planer. Aktivitetene med å klargjøre for produksjonssettingen koordineres og utføres, samt at endringen godkjennes formelt av change management.

 Gjennomføringsfasen er den konkrete produksjonssettingsperioden som er definert i endringen. Det er en forutsetning at endringen er godkjent av change management, helseforetaket og Sykehuspartner for å kunne starte produksjonssettingen.

Godt samarbeid

Et godt resultat bygger på det gode samarbeidet release manager har med ressurser fra helseforetaket, testleder i prosjektet, ressursene fra drift og forvaltning i Sykehuspartner og prosjektet for øvrig. Tilstedeværelse på Kalnes og nærhet til de faglige ressurser under produksjonssetting har vært en stor fordel ved oppbyggingen av apparatet som kreves ved produksjonssettingen av LVMS.

– Dette har gitt oss en meget god rutine som denne gang medførte til at produksjonsetting ble gjennomført innenfor den varslede nedetiden og uten store avvik. Den etablerte rutinen vil prosjektet Regional Lab nå ta med seg videre i arbeidet og videreutvikle for å sette alle parter i stand til å gjennomføre vellykkede produksjonssettinger når laboratoriesystemet skal breddes ut til flere helseforetak etter hvert, sier prosjektleder Arnstein Hodne.

Release manager Heidi Kristin Lente.

Les også: Oppgradering til ny versjon av LVMS ved Sykehuset Østfold

Publisert 14.12.2017 01:00 | Endret 14.12.2017 15:06

 Handler om

 Relaterte enheter