Vellykket oppgradering av radiologisystemet på Ahus

​Radiologene Hilde Sandberg Mentzoni og Arne Borthne tester det oppgraderte radiologisystemet på Ahus.

​Akershus universitetssykehus har erstattet et svært gammelt radiologisystem med et oppgradert system for bildediagnostikk og bildelagring. – Omleggingen var vellykket, og vi har fått en bedre og mer robust løsning enn tidligere, sier Janne Pedersen, direktør for Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) ved Ahus.

​Ahus hadde et svært gammelt Siemens RIS (bildediagnostisk journalsystem) og PACS (bildelagringssystem) som hadde gått over sin levetid. Nå er dette erstattet med en oppgradert versjon av Siemens RIS integrert med Carestream PACS.  


I henhold til plan

Installasjonen ble gjennomført fredag 2. juni og natt til 3. juni. Resten av pinsehelgen ble det jobbet med å stabilisere løsningen. Tilstedeværelsen var høy fra både leverandører, prosjektet Regional Radiologi, Sykehuspartner og avdelingens ansatte.

– Gjennom pinsehelgen opplevde vi at alle involverte leverandører i prosjektet og avdelingens ansatte, samt ansatte fra den kliniske virksomheten jobbet svært godt sammen, sier Janne Pedersen (bilde).

Aktiviteten ved avdelingen var redusert i pinsehelgen. Etter omleggingen ble det jobbet aktivt med å løse mindre feil fram mot tirsdag 6. juni, da det igjen var full aktivitet på avdelingen. 

– Arbeidet var godt planlagt, og med unntak av noen få feil som stort sett ble rettet gjennom pinsehelgen, gikk det meste etter plan. Tirsdag etter pinse var avdelingen rigget til å ta imot både pasienter og ansatte med nytt system, sier Pedersen.

 

Bedre og mer robust løsning

 Janne Pedersen sier at også perioden etter innføringen har gått bra.

– Både leverandør, prosjekt og Sykehuspartner, som nå overtar ansvaret for systemene, har fulgt avdelingen tett med fysisk tilstedeværelse de første par ukene etter oppstart. Feil som har dukket opp er blitt raskt håndtert, og avdelingens ansatte har hatt god mulighet til hands-on brukerveiledning.  Driften på avdelingen er nå godt på vei mot normalisering, med en ny, bedre og mer robust løsning enn tidligere, sier Pedersen.

Prosjektet Regional radiologi er en del av program for Regional klinisk løsning. Prosjektet skal innføre en felles regional radiologiløsning i Helse Sør-Øst. Dette innebærer etablering av standardiserte arbeidsprosesser, og et sammenslått regionalt standardisert og brukervennlig radiologisystem. Les mer om prosjektet her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Det har vært stor innsats og entusiasme hos alle ansatte. Dette, i tillegg til det gode samarbeidet med de eksterne aktørene og på tvers i divisjonen, har bidratt til at vi har lykkes, sier avdelingsleder Nina Krogh og avdelingsoverlege Hasan Banitalebi ved Bildediagnostisk avdeling på Ahus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 16.06.2017 14:00 | Endret 29.06.2017 12:08

 Handler om

 Relaterte enheter