Vestre Viken begynner innføringen av elektronisk kurve

​Vestre Vikens kjerneteam i innføringsprosjektet for kurveløsningen. (Foto: Vestre Viken.)

​Vestre Viken har markert starten på innføring av elektronisk kurve. Oppstarten ble markert med et oppstartsmøte for prosjektdeltakere og prosjektets interessenter i Drammen 2. september.

​Arbeidet med å innføre elektronisk kurve- og medikasjonsløsning i helseforetaket starter denne høsten.

– Dette vil være en stor gevinst for pasientsikkerheten, sa fagdirektør Halfdan Aass da han markerte den formelle starten på prosjektarbeidet.

Prosjektperioden i Vestre Viken HF er fra 2019 til 2021. Bærum sykehus er først ut, antall sluttbrukere er beregnet å være 3800 når hele løsningen er på plass både i somatikken og i psykisk helse og rus.

På oppstartsmøtet var prosjektdeltagere fra ulike klinikker og staber på plass, og fikk blant annet høre erfaringer fra andre helseforetak der løsningen er tatt i bruk. Prosjektleder Harald Noddeland i det regionale prosjektet, var en av innlederne på arrangementet.

– I begynnelsen vil ting kanskje ta noe lengre tid, for løsningen er kompleks og de som bruker den må lære den ordentlig. Selv om opplæringsarbeidet har vært grundig, er det jo noe med å få det under huden. Snart vil det gå raskere, og på sikt vil dette være til stor nytte for oss, sa prosjektleder Vibecke Storhaug.

Den elektroniske kurveløsningen MetaVision gir alle behandlere en samlet oversikt over pasientens kurve, dvs. temperatur, blodtrykk, medisindoser, infusjoner, lab-svar og andre viktige opplysninger.  Dokumentasjonen følger pasienten og innleggelsen gjennom hele sykehuset; fra akuttmottak, sengepost og til operasjon.

Sluttførte innføringen på Sykehuset i Vestfold

Psykiatrien i Vestfold innførte Metavision 3. og 4. september 2019 og Sykehuset i Vestfold har dermed fullført innføringen av elektronisk kurve. Innføringen er gjennomført i hele foretaket på litt over seks måneder.

– Det var knyttet en del spenning til denne siste innføringen fordi Klinikk for psykiatri og rusbehandling har inneliggende pasienter på seks forskjellige lokasjoner spredt over hele Vestfold. Opplæringen har derfor vært mer desentralisert enn ved tidligere oppstarter, noe som var krevende for den relativt lille prosjektgruppen. I tillegg har det vært noe spenning knyttet til å drifte brukerstøtte for seks samtidige lokasjoner i oppstartsfasen, sier Else-Marie Ringvold, prosjektleder for Elektronisk kurve ved Sykehuset i Vestfold HF.  

Under to døgn etter innføringen hadde samtlige pasienter fått overført legemidddelkurvene sine til Metavision og alle lokasjoner er i full drift med elektronisk kurve.

– Så langt har dette gått over all forventning og det har vært minimalt med problemer og utfordringer, sier Ringvold.

Hun mener innføringen har gått smidig og effektivt fordi det har vært stort fokus på informasjon til brukerne, kombinert med klinisk funksjonalitet. I tillegg ble prosjektkontoret plassert fysisk inne i IKT-avdelingen. Dette har sikret et tett og nært samarbeid med forvaltningen og tekniske ressurser. Prosjektet har opplevd god støtte i lederlinjen fra administrerende direktør via klinikksjefer og helt til den enkelte ansatte. Veien videre inn i forvaltning av applikasjonen er sikret ved at flere av medlemmene i kjerneteamet er blitt rekruttert inn til denne prosessen.

Publisert 20.09.2019 16:00 | Endret 20.09.2019 15:57

 Handler om

 Relaterte enheter