Nyheter

 

 

Planlegger valg av leverandør før jul 13863524.09.2020 10:21:3642http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.09.2020 10:00:00<p>​Prosjektet som arbeider med løsninger for bedre helselogistikk i regionen, har holdt tidsplanen og venter nå på tilbud fra leverandørene.&#160;<br></p>
Skal øke pasientsikkerheten og gi mer tid til pasientene 13861423.09.2020 16:13:5859http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.09.2020 06:00:00<p>​-<span style="font&#58;400 14px/22.4px helvetica,arial,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#222222;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;direction&#58;ltr;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"> </span>Lukket legemiddelsløyfe skal øke pasientsikkerheten ved å redusere antall legemiddelfeil. Et annet viktig mål er å ta tiden tilbake til pasientbehandling for klinkerne, sier prosjektleder Arve Melum. <br></p>
Vurderer innkomne tilbud13860823.09.2020 16:32:21116http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.09.2020 05:50:00<p>- Jeg er imponert over arbeidet som er gjort så langt, og mener vi ga leverandørene et så godt utgangspunkt som mulig for å kunne levere tilbud i tråd med det vi har behov for.&#160;<br></p>
Nyhetsbrevet viktig for åtte av ti RKL-medarbeidere 13860923.09.2020 16:14:5554http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.09.2020 05:50:00<p>​Nyhetsbrevet Nytt fra RKL er en viktig intern informasjonskanal for 77 prosent av medarbeiderne i Regional klinisk løsning. De fleste mener de er godt orientert om det som skjer i RKL-programmet, men ønsker seg mer informasjon om det som skjer i Helse Sør-Østs øvrige IKT-portefølje og i Sykehuspartner. <br></p>
Mye arbeid, men vanvittig gøy13861023.09.2020 13:40:4256http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx22.09.2020 20:00:00<p>​- Prosjektjobbing på foretaksnivå er mye arbeid, men vanvittig gøy. Jeg har lært mitt eget sykehus å kjenne på en helt unik måte, og fått et bredere kontaktnettverk og kunnskap enn jeg ellers ville ha fått, forteller May Cicilie Voldhaug som har vært lokal prosjektleder for digital utsending av brev ved Oslo universitetssykehus.<br></p>
Bruker VR-briller i trening av ansatte10509812.08.2020 12:14:0922http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx12.08.2020 13:00:00<p>​Med VR-teknologi skal ansatte få øve på å håndtere vold, trusler og andre utfordrende situasjoner på jobb. Dette er en del av et større prosjekt som skal styrke kvaliteten i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP).</p>
Stråledoserapportering starter planleggingsfasen9713325.06.2020 09:43:57124http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx24.06.2020 11:00:00<p>​Stråledoserapportering skal sørge for at strålingen den enkelte pasient blir utsatt for blir overvåket og varslet på en enklere og tryggere måte enn i dag. Rundt 560 apparater på sykehusene i regionen skal avgi doserapport til løsningen for overvåkning og innrapportering av stråledoser.</p>
Kurve-oppstart i Vestre Viken4551424.06.2020 19:31:5014240http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.06.2020 12:00:00<p>Den 26. mai tok Vestre Viken HF for først gang i bruk gjennomgående elektronisk kurve og medikasjonsløsningen Metavision</p>
Sørlandet sykehus nesten i mål med innføring av elektronisk kurve4549824.06.2020 19:33:4278http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.06.2020 09:00:00<p>​11. juni hadde Sørlandet sykehus fullført ni av ti oppstarter av elektronisk kurve og medikasjonsløsning, Metavision. Sørlandet sykehus bruker nå løsningen på omtrent 90 prosent av sengene. </p>
Digitale pasientbrev: - Flott jobb av Oslo universitetssykehus og Sørlandet sykehus4548624.06.2020 19:34:52390http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.06.2020 08:00:00<p>Både Sørlandet sykehus og Oslo universitetssykehus har gjort en formidabel jobb med innføringen av digitale brev til pasienter, sier prosjektleder Øyvind Tobiassen i prosjektet som jobber med innføring av digitale innbyggertjenester. </p>
Elektronisk kurve en fordel i koronasituasjonen4551624.06.2020 19:36:4785http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.06.2020 08:00:00<p>​Elektronisk kurve gjør at legen kan følge med pasienten uten å være fysisk til stede i avdelingen, og behandlerne trenger ikke å ta i samme papir. Dette har vært en fordel når koronapasienter behandles ved sykehusene.</p>
Dialogmelding mellom helseforetak og legekontor innført i hele Helse Sør-Øst4039722.06.2020 15:18:01176http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx22.06.2020 15:00:00<p>​Alle helseforetak i Helse Sør-Øst utveksler nå dialogmeldinger med legekontor. Sunnaas sykehus, inkludert Regional koordinerende enhet (RKE), tok løsningen i bruk 4. juni. – Vi ser allerede at løsningen er et nyttig verktøy for oss, sier overlege Lars Nysether ved Sunnaas og RKE.</p>
De stille barna - webinar4039122.06.2020 13:01:3133http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx22.06.2020 13:00:00<p>​​Dette er det første i en serie på flere webinar på 1,5 time om tjenesteutvikling i BUP. Sykehuset Innlandet HF forteller hvordan de arbeider for å nå og hjelpe «de stille barna». Teknologiske løsninger diskuteres etterpå.</p>
Invitasjon til fagdag med løsningsdemo1763112.06.2020 09:23:5036http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx12.06.2020 10:00:00<p>​<span aria-hidden="true"></span>​<span aria-hidden="true"></span>Helse Sør-Øst RHF har et stimuleringsprosjekt innen rekruttering, kompetanse og tjenesteutvikling innen psykisk helsevern for barn og unge. På disse arrangementene vil du få innsikt i pågående prosjekter innen innovasjon og tjenesteutvikling i helseforetakene. </p>
Løsning for elektronisk kurve og medikasjon innført på Radiumhospitalet1718110.05.2020 22:46:50146http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx08.05.2020 11:50:00<p>​Det er prosjektet regional kurve- og medikasjonsløsning&#160;og avdeling for kliniske systemer ved&#160;Oslo universitetssykehus som sammen har&#160;innført løsningen.</p>
Skal løse utfordringer rundt legemiddelsamhandling236008.05.2020 12:07:55207http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx08.05.2020 06:00:00<p>​Prosjektet Klinisk legemiddelsamhandling går nå inn i gjennomføringsfase. Målet er å etablere en samlet, oppdatert og sikker liste over pasientens aktuelle legemidler, i tillegg til en sømløs overføring av legemiddelinformasjon mellom fagsystemene DIPS og Metavision. </p>
Evaluering av pilot for digital utsending av ventelistebrev viser gode resultater236108.05.2020 12:14:42170http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx08.05.2020 06:00:00<p>​​Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset piloterte løsningen digital utsending av ventelistebrev i vinter. Resultatene viser nå at de ansatte synes løsningen er enkel å bruke, at de sparer tid og at det er lettere å nå raskt frem til pasienter. </p>
Enklere logistikk med dialogmeldinger234911.05.2020 13:11:49213http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx07.05.2020 05:30:00<p>​Dialogmelding helseforetak – legekontor har bidratt til enklere samarbeid mellom sykehus og legekontor i koronasituasjonen. Når Sunnaas sykehus innfører løsningen 4. juni, har alle helseforetakene i Helse Sør-Øst tatt i bruk dialogmeldinger mellom sykehus og legekontor.</p>
Ja til strekkoder1721115.04.2020 12:55:32212http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx15.04.2020 12:00:00<p>​Innføring av strekkoder basert på standarden GS1 skal bidra til at pasientbehandling, prosedyrer, innkjøp, logistikk og vedlikehold innen sykehussektoren gjennomføres med høyere kvalitet. Dette vil gi et tryggere og mer effektivt helsevesen rustet for framtiden.</p>
Vellykket innføring av elektronisk kurve på føde/barsel ved Sykehuset Telemark1718315.04.2020 10:02:27100http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx15.04.2020 07:00:00<p>​10. mars innførte føde/barsel ved Sykehuset Telemark elektronisk kurve. Dermed er den regionale kurveløsningen innført på hele Sykehuset Telemark.</p>
1 400 ansatte tok i bruk elektronisk kurve ved Sørlandet sykehus i mars1718424.04.2020 13:29:58155http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx15.04.2020 07:00:00<p>​3. mars ble elektronisk kurve- og medikasjonsløsning innført ved sengepost og akuttmottak i <span aria-hidden="true"></span>Kristiansand&#160;ved Sørlandet sykehus. Tre uker senere ble løsningen innført ved barn/føde/barsel/nyfødt intensiv-avdelingene. 21. april innførte også føde/barsel ved Flekkefjord sykehus løsningen. Dette innebar 30 nye brukere.</p>
Finner alternative veier for dialog med leverandørene 1718015.04.2020 09:18:28236http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx15.04.2020 06:50:00<p>​For prosjektet «Anskaffelse av radiologiløsning og multimediearkiv for helseforetak i Helse Sør-Øst» blir starten på andre dialogrunde noe annerledes enn det som var planlagt.</p>
Kompetanse i takt med utviklingen1688605.04.2020 10:00:0864http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx05.04.2020 10:00:00<p>​BUP-prosjektet i HSØ gir BUP-ene økonomisk og metodisk støtte til utviklingsarbeid, forskning og kvalitetsforbedring lokalt. Målet er å oppnå kompetanse i takt med utviklingen, og at BUP beholder og rekrutterer dyktige medarbeidere i fremtiden. </p><p><br></p>
Ny teknologi i medisinsk simulering prøves ut i BUP12392913.02.2020 13:21:40289http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx13.02.2020 14:00:00<p><strong>Mandag var det samling for superbrukere i VR-basert simulering i Helse Sør-Øst. Tretten personer hadde tatt turen til Oslo for å gjennomgå en konkret opplæring bruk av «VR-briller» som støtte til medisinsk simulering. BUP-prosjektet har lagt til rette for at metoden nå prøves ut i alle sykehusene i regionen. </strong></p>
HF-HF kommunikasjon vellykket gjennomført12385809.02.2020 18:04:24151http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx07.02.2020 13:00:00<p>​Prosjektet HF-HF kommunikasjon avsluttes etter å ha bidratt til sikrere og mer presis formidling av informasjon mellom sykehusene. Siste del av prosjektet sørget for avvikling av parallell papirkopi for elektroniske epikriser mellom helseforetak og innføring av henvisning sendt som epikrisemelding.</p>
Prinsipper for nye pasientinnkallinger på nasjonal innspillrunde12385711.02.2020 14:30:55118http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx07.02.2020 12:00:00<p>​Prosjekt digitale innbyggertjenester har, i samarbeid med en regional og en nasjonal arbeidsgruppe, utarbeidet anbefalinger for nye pasientbrev i klart språk.&#160;I den regionale arbeidsgruppen har blant annet fire av helseforetakene deltatt. Anbefalingene har i januar vært på nasjonal innspillsrunde. </p>
Digitale innkallingsbrev lansert12385609.02.2020 18:08:49230http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx07.02.2020 11:00:00<p>​Digitale brev til pasienter tatt i bruk ved Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset.</p>
Sunnaas sykehus innførte elektronisk kurve i ett steg12385509.02.2020 18:10:25135http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx07.02.2020 10:00:00<p>​Tirsdag 28. januar innførte hele Sunnaas sykehus HF elektronisk kurve- og medikasjonsløsning, Metavision. Dette er første gang et helt helseforetak tar i bruk løsningen i en omgang. </p>
Forbedret logistikk skal gi mer informasjon til rett tid på rett sted12385407.02.2020 12:42:20194http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx07.02.2020 09:00:00<p>​Prosjektet helselogistikk skal forbedre planleggingssystemene i sykehusene slik at det blir mer tid til å behandle pasientene.&#160; Bedre oversikt, mindre dobbeltregistrering og bedre samordning skal gi bedre flyt og mindre ventetid både for pasienter og helsepersonell.</p>
Tryggere kreftbehandling i hele Helse Sør-Øst485320.12.2019 09:24:10727http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx19.12.2019 13:00:00<p>​Prosjektet medikamentell kreftbehandling avsluttes nå i desember etter å ha innført standardisert løsning for medikamentell kreftbehandling ved alle helseforetak i Helse Sør-Øst. – Det er mye mer enn en IKT-applikasjon som er innført. Det er en faglig standard som gir økt pasientsikkerhet og lik behandling på tvers av regionen, sier leder av prosjektets styringsgruppe, Sigbjørn Smeland.</p>
Tryggere for pasientene med regional laboratoriedataløsning485520.12.2019 08:26:20595http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx19.12.2019 13:00:00<p>​<span aria-hidden="true"></span>– Det viktigste er at den nye løsningen er tryggere for pasientene. Da betyr det ikke noe at jeg må bruke litt mer tid fordi datasystemet er nytt, sier bioingeniør Dimitra Gkouroumanou. Hun er en av de som tok i bruk regional laboratoriedataløsning (LVMS) for patologi ved Sykehuset i Vestfold 17. november.</p>
Leverandøravtale for ambulansejournal inngått485119.12.2019 11:52:10120http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx19.12.2019 12:00:00<p>​Helse Sør-Øst har inngått avtale om innkjøp av ambulansejournalløsning fra Bliksund AS, med DIPS AS og Locus Public Safety AS som underleverandører.</p>
Pilotavdelinger: – Dette er framtiden483218.12.2019 23:10:5978http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx19.12.2019 00:00:00<p>​Sykehuset Innlandets avdeling for tverrfaglig spesialisert behandling for ruslidelser (TSB) og øre/nese/hals-avdelingen på Gjøvik er først ut i Helse Sør-Øst med digitale brev til pasienter.&#160; </p>
Digitale brev gir pasientene rett informasjon til rett tid483418.12.2019 23:38:0748http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx19.12.2019 00:00:00<p>​Oslo universitetssykehus har det siste året jobbet med å rydde i gamle og dårlige vedlegg til brev som sendes til pasienter. I ortopedisk klinikk har de bestemt at mye av det de har sendt ut ikke lenger skal brukes.</p>
Halvveis i kurve-innføringen ved Sørlandet sykehus483719.12.2019 00:06:28176http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx19.12.2019 00:00:00<p>​Regional kurve- og medikasjonsløsning er omtrent halvveis i innføringsløpet ved Sørlandet sykehus. – Det har vært en hektisk høst, men det har gått veldig bra, sier prosjektleder for kurve ved Sørlandet sykehus, Niklas Dimitri Halseide.</p>
Heldagssamling for prosjektet digital utsending av brev482718.12.2019 21:47:4639http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx18.12.2019 22:00:00<p>​Alle lokale prosjektledere og deres kommunikasjonsrådgivere var samlet på Skøyen 14. november. På agendaen stod digitalisering av informasjon til pasient i brev, test av tjenesten og ny brevmal.</p>
E-læring vant pris482918.12.2019 21:56:4376http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx18.12.2019 22:00:00<p>​E-læringskurset «Digital utsending av ventelistebrev» vant prisen for årets e-læringskurs i Helse Sør-Øst 2018-2019.</p>
Innsikt i arbeidsprosessene i BUP i HSØ20574828.11.2019 11:29:31154http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx28.11.2019 11:00:00<p>​Rapporten etter tjenestedesign er ferdig. Den kvalitative metoden får frem meninger og opplevelser av fagutøvelsen, tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. BUP-prosjektet bruker rapporten i det videre arbeidet med kompetanse, bemanning og utvikling i BUP i HSØ. </p>
Regional løsning for medikamentell kreftbehandling innført i hele Helse Sør-Øst20573927.11.2019 19:32:03287http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx27.11.2019 20:00:00<p>​Regional løsning for medikamentell kreftbehandling ble tatt i bruk ved Akershus universitetssykehus (Ahus) i november.&#160;– Vi er skikkelig stolte og glade over å ha nådd denne milepælen ved at Ahus, som siste foretak i Helse Sør-Øst, har tatt i bruk CMS-løsningen, sier prosjektleder Hanna Elgvin.&#160;</p>
Likeverdig og desentralisert kreftbehandling i hele Helse Sør-Øst20573427.11.2019 18:46:1442http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx27.11.2019 19:00:00<p>​Pasienter som skal ha cellegift eller immunterapi kan nå være trygge på at de får like god behandling, uansett hvor i Helse Sør-Øst behandlingen gis. </p>
Automatisk tildeling av fødselsnummer innført i hele Helse Sør-Øst20573227.11.2019 18:10:34146http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx27.11.2019 18:00:00<p>​Alle helseforetak i Helse Sør-Øst har nå innført automatisk tildeling av fødselsnummer, noe som betyr at nyfødte raskt får fødselsnummeret rett inn i journalen. – De innføringsansvarlige ved helseforetakene har gjort en stor og viktig jobb for at vi skulle klare dette, sier prosjektleder Maria Elisabeth Nilsson.</p>
Sikrere analyser av celleprøver fra livmorhals 20573027.11.2019 15:35:0034http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx27.11.2019 16:00:00<p>​Årlig analyseres nærmere 300 000 celleprøver fra kvinner i Helse Sør-Øst, som ledd i screening for livmorhalskreft. Helse Sør-Øst har nå startet innføringen av en dataløsning som vil gi sikrere svar på prøvene og samtidig forenkle analysene for laboratoriepersonalet. Sykehuset Østfold er først ut med å ta i bruk den nye løsningen.</p>
Regional laboratoriedataløsning innført ved Sykehuset i Vestfold20572427.11.2019 15:14:40876http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx27.11.2019 15:00:00<p>​Regional laboratoriedataløsning (LVMS) for patologi ble vellykket innført ved Sykehuset i Vestfold 17. november.</p>
Arbeider med klart språk i pasientinnkallinger20571927.11.2019 12:53:09170http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx27.11.2019 12:00:00<p>​Innkallinger til time og brev om rett til helsehjelp skal bli lettere å forstå for pasienter i spesialisthelsetjenesten.</p>
Helseministeren anerkjente arbeidet med simulering og VR-teknologi i BUP-prosjektet8519720.11.2019 13:37:1260http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx19.11.2019 14:00:00<p>​Helseminister Bent Høie har møtt ansatte innen psykisk helsevern barn og unge i Helse Sør-Øst, som læres opp i bruk av simulering og VR-briller. Målet er å øve på ulike situasjoner, for å være best mulig forberedt i møtet med barn og ungdom med psykiske plager. </p>
Status BUP-prosjektet196620.11.2019 13:36:1673http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx14.11.2019 11:00:00<p>​Vedlagt er en presentasjon om status på BUP-prosjektet.</p>
Fødselsnummeret raskt i journal for nyfødte18572117.10.2019 10:35:5230http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx17.10.2019 11:00:00<p>​Alle helseforetak i Helse Sør-Øst har nå innført digitale løsninger som gjør at nyfødte raskt får fødselsnummeret rett inn i journalen. Dette er en forbedring som gir tryggere oppfølging av nyfødte.</p>
Innsyn i pasientjournal og logg innført i hele regionen172223.09.2019 14:41:5070http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx22.09.2019 18:00:00<p>​<strong>Pasienter i hele regionen har nå tilgang til å lese deler av pasientjournalen på helsenorge.no. Det er også mulig for pasientene å se loggen over hvem som har åpnet journalen deres.</strong></p>
Dialogmelding mellom helseforetak og legekontor innføres ved fem helseforetak i høst1163920.09.2019 16:12:58300http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx20.09.2019 17:00:00<p>​Etter en vellykket pilot i Vestre Viken hvor nesten alle de 137 fastlegekontorene nå har tatt i bruk dialogmelding mellom helseforetak og legekontor, skal løsningen innføres ved fem nye helseforetak denne høsten. </p>
Kjernejounal dokumentinnsyn fra planlegging til gjennomføring1162620.09.2019 15:16:17188http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx20.09.2019 16:00:00<p>​Prosjektet Kjernejournal dokumentinnsyn går fra planleggingsfase til gjennomføringsfase. Målet er at helsepersonell med tilgang til nasjonal kjernejournal skal få oversikt over, og kunne lese, pasientens sentrale journaldokumenter via kjernejournalen.</p>

Publisert   | Endret 23.06.2020 12:20