Nyheter

 

 

Nå starter konfigurasjon av patologi til regional standard611805.10.2017 14:23:2393http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx04.10.2017 19:00:00<p>​Tone Rønning er ny delprosjektleder for konfigurasjon av patologi i det regionale laboratoriedatasystemet. Hun skal være ansvarlig for å sette opp den regionale IKT-standarden i både laboratoriedatasystemet og i integrasjoner inn og ut av systemet. Det nye systemet skal brukes av alle helseforetakene i Helse Sør-Øst.</p>
Jobber med alternative løsninger 614206.10.2017 09:31:39105http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx04.10.2017 19:00:00<p>​Regional Lab må finne alternative produksjons- og testfasiliteter etter at infrastrukturmoderniseringen (iMod)&#160;i Helse Sør-Øst ble stilt i bero.</p>
Oppgradering til ny versjon av LVMS ved Sykehuset Østfold611605.10.2017 14:24:19115http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx04.10.2017 18:00:00<p>​Sykehuset Østfold får en ny versjon av laboratoriedatasystemet LVMS i oktober. Den nye versjonen inneholder både produktforbedringer og ny funksjonalitet.</p>
Gode erfaringer med nytt laboratoriedatasystem611504.10.2017 19:56:2469http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx04.10.2017 15:00:00<p>– Det gamle systemet var svært enkelt. I LVMS kan vi gjøre mye mer. Vi har større søkemuligheter slik at vi kan følge prøven bedre og se hvor langt den er kommet. Vi kan gi bedre service overfor rekvirentene som får raskere svar, det er dessuten mer oversiktlig og det gir bedre prøveflyt, sier bioingeniør Marit Bølviken Mathisen ved Sykehuset Østfold til Bioingeniøren.</p>
Fra prosjekt til forvaltning5306529.09.2017 11:45:40100http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx27.09.2017 22:00:00<p>​Prosjektet Regional EPJ standardisering har overlevert første pulje på totalt fire helseforetak til regional forvaltning. Torsdag 7. september var det formell signering på overleveringen mellom prosjektet, Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner.</p>
Variasjoner innen regional standard av EPJ5310828.09.2017 15:02:48176http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx27.09.2017 22:00:00<p>​Fem helseforetak har nå implementert regional standard av elektronisk pasientjournal. I praksis betyr dette at oppsettet og bruken av DIPS på tvers av disse foretakene er langt likere enn før. En fersk rapport viser at det er noe variasjon og avvik fra standarden, dels fordi standarden i seg selv har vært under kontinuerlig utvikling.</p>
Nytt e-læringskurs for ledere5415128.09.2017 15:03:29101http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx27.09.2017 21:00:00<p>​Det er utviklet et nytt e-læringskurs som heter «Automatisk tilgangsstyring i DIPS og leders oppgaver». Kurset er obligatorisk for ledere ved Sykehuset Innlandet og Akershus universitetssykehus.</p>
Oppstart av prosjekt regional EPJ på Sørlandet sykehus 5071627.09.2017 09:03:32286http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx30.08.2017 15:00:00<p>​​– Vi skal sørge for å gjøre det enda litt bedre enn de foregående sykehusene som har innført regional standard av elektronisk pasientjournal. Noen standardiseringsområder tar vi imot med åpne armer, noen blir det litt mer krevende å implementere. </p>
Testing har startet på Ahus5385805.09.2017 06:55:14213http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx30.08.2017 15:00:00<p>​Rundt 100 klinikere og andre fagpersoner er nå i gang med testing på Akershus universitetssykehus.</p>
Opplæringen i gang på Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset4994827.09.2017 09:04:23178http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx30.08.2017 14:00:00<p>​Instruktørene ved Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset deltar i disse dager på opplæring, og er snart i gang med å lære opp kollegaene sine i den regionale standarden av elektronisk pasientjournal (EPJ).</p>
Nytt brukernavn og passord for DIPS-brukere på Ahus 11. november4627705.09.2017 06:56:49188http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx30.08.2017 13:00:00<p>​Når Akershus universitetssykehus innfører regional standard av elektronisk pasientjournal 11. november, må ansatte logge seg på DIPS med nytt brukernavn og passord. </p>
Programstyret anbefaler videre plan for regional pasientjournal4045517.08.2017 08:27:14502http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx30.06.2017 14:00:00<p>​Det var bred enighet i programstyret 22. juni om veien videre for arbeidet med regional pasientjournal i Helse Sør-Øst. Planen som programstyret anbefalte, innebærer at man i første omgang jobber mot regional informasjonsdeling uten databasesammenslåing. Saken&#160;vil bli behandlet ytterligere i Helse Sør-Øst RHFs ledelse før en eventuell styrebehandling. </p>
Innfører standard arkitekturmetodikk og -dokumentasjon4045330.06.2017 09:59:53742http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx30.06.2017 09:00:00<p>​19. juni ble prosjektveiviseren for Helse Sør-Øst utgitt i revidert versjon. Den reviderte versjonen inneholder ny standardisert metodikk og dokumentasjon innenfor arkitektur. Dette stiller nye krav til hvordan prosjekter i regionen skal jobbe med og dokumentere arkitektur.</p>
Varierende bruk av kjernejournal2694711.10.2017 12:56:07494http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx29.06.2017 14:00:00<p>​Det er nå noen måneder siden alle innbyggerne i landet fikk sin egen kjernejournal.&#160; Ferske tall viser at helsepersonells bruk av løsningen, i form av antall oppslag og registrering av kritisk informasjon, er på vei opp. Likevel er det et stykke igjen før kjernejournal når sitt fulle potensial.</p>
Sykehuset Østfold med elektronisk arbeidsflyt for HPV-analyser2694817.08.2017 08:11:30147http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx29.06.2017 14:00:00<p>​Elektronisk arbeidsflyt for HPV-analyser er innført på Sykehuset Østfold. HPV er en genteknologisk analyse som gjøres i samarbeid mellom forskjellige fagområder ved laboratoriene.</p>
Automatisk fødselsnummer i hele Norge2687830.06.2017 08:12:05214http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx29.06.2017 13:00:00<p>​Alle helseforetak i Norge har nå innført Automatisk fødselsnummer. Dermed får de fleste nyfødte i Norge et fødselsnummer før de er 12 timer gamle. Helse Sør-Øst har hatt prosjektansvaret for utvikling og innføring av det nye dataverktøyet.</p>
Fagpersoner er med på å skape en regional løsning for lab2694903.07.2017 11:18:21250http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx29.06.2017 13:00:00<span lang="NO-BOK"><p align="LEFT" dir="LTR">Prosjekt Regional Lab har vokst, med nye ressurser fra Sykehuset Vestfold, Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus, når prosjektet nå har gått over fra forprosjekt til gjennomføringsfase. </p></span>
Regional journalstandard justert og godkjent2687930.06.2017 08:31:48155http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx29.06.2017 12:00:00<p>​Det er kommet mange innspill på den nye standarden for dokumenttyper i forbindelse med implementering av den regionale standarden av EPJ på helseforetakene. Nå er en etterlengtet forbedring på plass, med 200 nye dokumenttyper og en master for dokumenttyper godkjent av Regionalt fagnettverk i Helse Sør-Øst.</p>
Klart for opplæring ved Sykehuset Innlandet og Akershus universitetssykehus2688030.06.2017 10:07:02282http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx29.06.2017 09:00:00<p>630 instruktører skal lære opp kollegaer til å ta i bruk regional standard av elektronisk pasientjournal ved Sykehuset Innlandet, Revmatismesykehuset og Akershus universitetssykehus.</p>
Prekvalifisering gjennomført for prosjektet Regional Multimedia2670429.06.2017 13:25:13186http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.06.2017 12:00:00<p>​Programstyret i Regional klinisk løsning har godkjent resultatet av prekvalifiseringen av leverandører for anskaffelse av et regionalt multimediearkiv.</p>
Vellykket oppgradering av radiologisystemet på Ahus524929.06.2017 10:08:49360http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx16.06.2017 12:00:00​Akershus universitetssykehus har erstattet et svært gammelt radiologisystem med et oppgradert system for bildediagnostikk og bildelagring. – Omleggingen var vellykket, og vi har fått en bedre og mer robust løsning enn tidligere, sier Janne Pedersen, direktør for Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) ved Ahus.
Automatikk i over 80 prosent av brukertilgangene82229.05.2017 09:19:46118http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx24.05.2017 12:00:00<p>​Ferske målinger ved to av helseforetakene som innførte regional standard av EPJ høsten 2016, viser at over 80 prosent av brukertilgangene har blitt opprettet automatisk de siste seks månedene.</p>
Forbereder endringer i arbeidsgruppestrukturen57330.06.2017 07:56:2047http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.05.2017 10:00:00<p>​Det blir en del endringer i arbeidsgruppestrukturen når regional standard av EPJ innføres på Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset. Prosjektet har hatt bred kontakt i sykehusene for å kartlegge hvordan endringene vil påvirke arbeidshverdagen.</p>
Skal forvalte regional standard35829.05.2017 09:20:45193http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.05.2017 09:00:00<p>​Regionalt senter for kliniske IKT-løsninger (RSKI) ble etablert siste kvartal i fjor. Allerede har de overtatt det funksjonelle forvaltningsansvaret for Regional EPJ og Partus. I 2018 skal de stå klare til å motta både Medikamentell kreftbehandling og Elektronisk Kurve. </p>
Erfaringer med én pasientjournal i Danmark647129.05.2017 09:21:2645http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.05.2017 08:00:00<p>​Under tittelen «En felles journal, drøm eller mareritt» fikk tilhørere på konferansen e-helse 2017 ta del i danskenes erfaringer med en samlet journalløsning. – Ikke gap over for mye på en gang og få med dyktige klinikere fra sykehusene inn i prosjektet, var budskapet fra legene Jesper Erdal og Mette Lindelof fra Herlev og Gentofte Hospital.</p>
Medikamentell kreftbehandling - fra papir til skjerm på Sykehuset Østfold14319310.05.2017 12:51:0171http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx10.05.2017 08:00:00<p>​De første pasientene på Sykehuset Østfold har nå fått behandling ved hjelp av et nytt elektronisk system for medikamentell kreftbehandling. – Dette hever ikke bare kvalitet og pasientsikkerhet ytterligere, men gir også store gevinster på kommunikasjon og samhandling, sier avdelingssjef og kreftlege, Andreas Stensvold.</p>
Skal kjøpe inn regionalt multimediearkiv14194910.05.2017 07:42:5041http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx02.05.2017 09:00:00<p>​Styret i Helse Sør-Øst har godkjent at det avholdes konkurranse om anskaffelse av regional løsning for digitalt multimediearkiv. Den nye multimedieløsningen skal gjøre det enkelt for klinikere å ta vare på, finne tilbake til og dele multimedia på en sikker måte.</p>
Videre innføring av laboratoriedatasystem vedtatt1241822.06.2017 08:47:36104http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx28.04.2017 10:00:00<p>​Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent innføring av regional laboratorieløsning for patologi ved alle helseforetak i regionen.</p>
Regional IKT for forskning1185627.04.2017 13:48:0338http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx27.04.2017 10:00:00<p>​Program Regional IKT for forskning er nå i gang med oppbemanning og økning av aktivitetsnivået for starten av et omfattende løft for forskningsmiljøet.</p>
Raskere fødselsnummer i Helse Sør-Øst4606327.04.2017 13:44:5934http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx21.04.2017 12:00:00<p>​Alle helseforetak i Helse Sør-Øst har nå innført automatisk fødselsnummer. Dermed får de fleste babyene som blir født på sykehusene i Helse Sør-Øst fødselsnummer før de er 12 timer gamle.</p>
Nytt system for medikamentell kreftbehandling i Helse Sør-Øst 4604624.04.2017 08:49:0623http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx21.04.2017 11:00:00<p>​Et nytt regionalt elektronisk system for medikamentell kreftbehandling innføres nå i Helse Sør-Øst. Systemet skal sikre bedre, tryggere og mer likeverdig medikamentell kreftbehandling i regionen – uavhengig av behandlingssted.</p>
Sykehuset Telemark og Sykehuset i Vestfold har fått kjernejournal4604821.04.2017 10:48:2323http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx21.04.2017 11:00:00<p>​1. mars fikk alle innbyggere i landet egen kjernejournal. På Sykehuset Telemark og i Sykehuset Vestfold har det så langt vært rekord i antall oppslag blant helsepersonell. Løsningene legger til rette for bedre og tryggere pasientbehandling gjennom enklere tilgang til kritisk informasjon. </p>
Planlegger digitale innbyggertjenester4604929.05.2017 10:33:3246http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx21.04.2017 11:00:00<p>​Pasientene skal få økt innsyn og deltakelse i egen helse gjennom digital samhandling med helseforetakene. Innsyn i pasientjournal på helsenorge.no er den første tjenesten som innføres for hele helseregionen.</p>
Regional standard av EPJ innført i Vestre Viken 4605021.04.2017 11:00:5921http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx21.04.2017 11:00:00<p>​Lørdag 25. mars gikk Vestre Viken over på regional standard av elektronisk pasientjournal (EPJ), som det femte helseforetaket i regionen, og som det største foretaket som har innført regional standard i regi av prosjekt Regional EPJ.</p>
Skal sikre at Akershus universitetssykehus får mest mulig igjen for å standardisere4605404.07.2017 09:22:3737http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx21.04.2017 11:00:00<p>​Hva oppnår vi ved å innføre regional standard av elektronisk pasientjournal, og hvordan skal vi hente ut de positive effektene ved å standardisere? Ved Akershus universitetssykehus skal endringsleder Frode Harald Eidset lede jobben med å finne svaret på disse spørsmålene.</p>
Workshop om konsolideringsalternativer 4605321.04.2017 11:57:2233http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx06.04.2017 08:00:00<p>​​28. mars ble det avholdt en workshop i regi av Regional EPJ - Konsolidering for å se på alternative veier til målet om «Én journal i ett samlet PAS/EPJ for spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst».</p>
Skal koordinere utviklingen av EPJ i Helse Sør-Øst med Helse Vest og Helse Nord1003023.06.2017 07:45:04111http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx09.03.2017 13:00:00<p>Arbeidet med å standardisere regional elektronisk pasientjournal (EPJ) på helseforetakene i Helse Sør-Øst går som planlagt. Gevinster ved standardisering er mange, men for å nå målet om «én innbygger – én journal» er det behov for å gjøre informasjon tilgjengelig på en mer sømløs måte enn det som er mulig med dagens løsning. </p>
God fremdrift ved Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset1003122.05.2017 08:55:1226http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx07.03.2017 10:00:00<p>​Seks arbeidsgrupper er godt i gang med å tilrettelegge overgangen til regional standard av EPJ for Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset. Konsekvensene av standardiseringen skal analyseres og behovene i sykehusene skal kartlegges. </p>
Fire måneder etter 1003222.05.2017 09:10:3630http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx07.03.2017 10:00:00<p>​Snart fire måneder er gått siden Sykehuset Telemark og Betanien Hospital innførte regional standard av elektronisk pasientjournal.&#160; <br>&#160;– Veien har blitt til mens vi har gått. Vi har tro på at dette skal bli veldig bra, samtidig opplever vi at standarden fortsatt er uferdig på en del områder. Derfor er det viktig å være med å videreutvikle standarden, sier systemansvarlig Elisabeth Sagafos.</p>
Bred kartlegging før standardisering på Ahus1003322.05.2017 09:23:0829http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx03.03.2017 09:00:00<p>​Beslutningsstyrt tilgang og nye arbeidsgruppetyper er blant endringene når den regionale standarden av EPJ skal innføres ved Akershus universitetssykehus. Prosjektmedarbeiderne blir tatt godt imot på avdelingene når de kommer for å kartlegge behov og dagens praksis. </p>
Oppstart av regional EPJ på Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset 1003422.05.2017 10:24:1216http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx26.01.2017 11:00:00Omlag 70 deltakere var samlet 3. januar for å markere oppstarten for arbeidet med innføringen av regional standard av EPJ på Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset. – Gjennom dette arbeidet legger vi til rette for enklere kommunikasjon med andre sykehus i regionen og bedre sikkerhet og effektivitet i pasientbehandlingen, sa assisterende fagdirektør Trine E. Finnes i sin innledning.
Opplæring av instruktører i gang på Vestre Viken1003522.05.2017 10:39:4214http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx25.01.2017 13:00:00Etter utsettelsen av innføringen av regional standard av EPJ på Vestre Viken (VV), er nå alt i rute for implementeringen 25. mars. Før dette skal alle brukere gjennom en intensiv opplæring, og prosjektinstruktørene er i full gang med å videreføre kompetanse.
Oppstart for regional EPJ på Ahus1003604.07.2017 09:23:4428http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx25.01.2017 13:00:00– Innføringen av regional standard av EPJ på Ahus er omfattende og et viktig skritt mot målet om en innbygger – en journal. Noe av det første vi vil merke er at vi får enklere beslutningsstyrt tilgang til datasystemene på sykehuset. Også arbeidsprosesser vil endres – og det skal vi forberede godt.
Automatisk tilgangsstyring sparer foretakene for ressurser 1003703.05.2017 12:30:13163http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx25.01.2017 12:00:00Innføringen av automatisk tilgangsstyring i forbindelse med standardisering av regional EPJ, har allerede vist seg å spare helseforetakene og Sykehuspartner for ressurser. – En gjennomgang av de tre foretakene som gikk over på regional standard i fjor, viser en årlig besparelse av manuelle arbeidsoppgaver tilsvarende fire årsverk, sier Ståle Ekelund.
Regional multimedia søker leder for klinisk team1003822.05.2017 11:25:3912http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx13.01.2017 09:00:00Vil du være med på å utvikle og innføre en regional multimedieløsning som skal gjøre det enkelt for klinikere å håndtere multimedia? Da bør du melde deg som leder for klinisk team i prosjektet Regional multimedia.
Fornøyde med nytt laboratoriedatasystem1003922.06.2017 08:45:55134http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx22.12.2016 13:00:00<p>Senter for laboratoriemedisin ved Sykehuset Østfold har brukt regionalt laboratoriedatasystem siden 2015, og brukerne er fornøyde med det nye arbeidsverktøyet. De sier at pasientsikkerheten er høyere og at det er enkelt å bruke datasystemet.</p>
Status etter to måneder med regional EPJ1004001.06.2017 07:39:4519http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx15.12.2016 15:00:00Sykehuset i Vestfold og Sunnaas sykehus innførte regional standard av elektronisk pasientjournal i oktober. God innsats fra prosjektmedarbeiderne har løst de utfordringene som begge helseforetakene hadde med blant annet tilganger.
Barnelege på lag med Regional EPJ1004101.06.2017 07:40:4011http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx15.12.2016 15:00:00​I september fikk Regional EPJ en klinisk prosjektleder med på laget. Barnelege Jacob Holter Grundt fra Oslo universitetssykehus er glad for å kunne bidra med klinisk forankring i prosjektledelsen.
Nytt år med regional standard av EPJ1004201.06.2017 07:41:2117http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx15.12.2016 14:00:003. januar starter prosjekt Regional EPJ-Standardisering på Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset - og to dager etter markeres oppstarten på Akershus universitetssykehus. I nesten ett år framover skal de to nyutnevnte prosjektlederne, Astrid Nygård og William Olai North lose sykehusene frem mot innføring av regional standard av elektronisk pasientjournal høsten 2017.
Nedtelling på Vestre Viken1004301.06.2017 07:42:0310http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx15.12.2016 13:00:00Det nærmer seg innføring av regional EPJ også på Vestre Viken. 25. mars skal 9000 DIPS-brukere på alle lokalisasjoner i Vestre Viken være klare til å ta i bruk den regionale standarden av DIPS.

Publisert   | Endret 22.04.2017 20:37