Nyheter

 

 

Felles løsning for medikamentell kreftbehandling 461315.12.2017 11:14:2346http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx15.12.2017 12:00:00<p>​Styret for Helse Sør-Øst godkjente i møtet 14.12 at prosjektet for innføring av en regional løsning for medikamentell kreftbehandling gjennomføres med en kostnadsramme på 164 millioner kroner.&#160; Løsningen skal gi bedre og mer likeverdig kreftbehandling i regionen, uavhengig av hvor behandlingen gis.</p>
Innfører elektroniske epikriser og laboratoriesvar 315021.12.2017 08:31:2893http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx14.12.2017 13:00:00<p>​Utveksling av elektroniske epikriser og laboratoriesvar mellom Oslo universitetssykehus og andre helseforetak i Helse Sør-Øst gir raskere og tryggere pasientbehandling. </p>
Sykehuset i Vestfold neste helseforetak med regionalt laboratoriedatasystem20483515.12.2017 12:16:51139http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx14.12.2017 01:00:00<p>​Endret rekkefølge i utrulling av regionalt laboratoriedatasystem ble vedtatt av programstyret i Regional klinisk løsning 23. november. Sykehuset i Vestfold er nå det neste helseforetaket som tar i bruk regionalt laboratoriedatasystem.</p>
Ny plattform for laboratoriedatasystemet LVMS20483614.12.2017 00:50:5471http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx14.12.2017 01:00:00<p>​Prosjekt Regional Lab har mottatt en ny release av laboratoriedatasystemet LabVantage Medical Suite (LVMS) fra leverandør. Leveransen omfatter denne gang også en oppgradering av LabVantage-plattformen. </p>
Kartlegger hvordan laboratoriedatasystemet skal være37414.12.2017 11:59:5295http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx14.12.2017 00:00:00<p>​Ansatte fra ulike helseforetak og med ulik fagbakgrunn har i løpet av 2017 jobbet med å kartlegge arbeidsprosesser og hvordan de ulike fagmiljøene innenfor patologi ønsker å arbeide i et nytt datasystem. Hensikten har vært å lage et godt underlag for å utvikle det regionale laboratoriedatasystemet. Arbeidet fortsetter første kvartal i 2018.</p>
Vellykket oppgradering av LVMS ved Sykehuset Østfold20483414.12.2017 14:06:2075http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx14.12.2017 00:00:00<p>​19. oktober fikk Sykehuset Østfold en ny versjon av laboratoriedatasystemet LVMS. Godt samarbeid og nærhet til faglige ressurser var viktig under produksjonssettingen.</p>
E-læringskurs for ledere kan brukes av alle helseforetak86630.11.2017 16:55:16165http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx29.11.2017 15:00:00<p>​Det er utviklet et e-læringskurs som heter «Automatisk tilgangsstyring i DIPS og leders oppgaver». Kurset, som er pilotert ved Sykehuset Innlandet og Akershus universitetssykehus, er nå tilgjengelig for alle helseforetakene i Helse Sør-Øst.</p>
Ett år med regional EPJ86230.11.2017 13:14:58198http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx29.11.2017 10:00:00<p>​​<span aria-hidden="true"></span>Helseforetakene som innførte regional EPJ mellom oktober 2016 og mars 2017 opplever blant annet fordeler ved automatisk tilgangsstyring og kobling mot Adresseregisteret, og mener samarbeidet mellom helseforetakene er blitt bedre.</p>
Ahus innførte regional journalstandard som det 7. foretaket i regionen52530.11.2017 16:49:24190http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx29.11.2017 09:00:00<p>Lørdag 11. november ble regional standard av elektronisk pasientjournal (EPJ) innført på Akershus universitetssykehus. Selve produksjonssettingen forløp fint, mens en del brukere de første dagene opplevde problemer med innlogging og treghet i systemet grunnet nettverksproblemer. Dette løste seg og sykehuset var tilbake i vanlig drift på ny regional standard av EPJ onsdag 15. november.&#160; </p>
Sender papirløs henvisning og rekvirering 23321.11.2017 12:54:5156http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx21.11.2017 13:00:00<p>​<span aria-hidden="true"></span>Over 360 legekontorer kan nå sende papirløs henvisning og rekvirering til helseforetakene i Helse Sør-Øst. - Dette gjør det enklere for både pasienter og oss som skal henvise pasienten videre, sier gynekolog Theresia Maria Kasin i Kirkeparken SpesialistPraksis i Fredrikstad.<span aria-hidden="true"></span></p>
Utreder modernisering av EPJ-løsningen23730308.11.2017 14:19:42295http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx31.10.2017 10:00:00<p>​Programstyret for Regional klinisk løsning besluttet 27. oktober å se nærmere på hvordan dagens elektroniske pasientjournal i Helse Sør-Øst kan moderniseres. </p>
Opplæringen i gang på Ahus23729931.10.2017 10:18:53115http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx31.10.2017 09:00:00<p>​322 instruktører er nå i gang med å lære opp 6400 kollegaer ved Akershus universitetssykehus i den regionale standarden av elektronisk pasientjournal (EPJ).</p>
Tilpasser journalen ved Sørlandet sykehus til regional standard 23730031.10.2017 10:16:41162http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx31.10.2017 09:00:00<p>​DIPS-brukerne&#160;på Sørlandet sykehus kommer til å oppleve størst endring innenfor områdene dokumenttyper og tilganger når regional standard av EPJ innføres i mai neste år. Det fremkommer av gap-analysen som viser forskjellen mellom dagens praksis og regional standard.</p>
Regional standard av EPJ innført på Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset 14238831.10.2017 09:06:13163http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx25.10.2017 11:00:00<p>Lørdag 21. oktober ble regional standard i DIPS innført på Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset. Nå gjenstår kun tre helseforetak før alle foretak i regionen er på samme standard av DIPS.</p>
Styrker digital samhandling med pasientene12867725.10.2017 06:57:3699http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.10.2017 12:00:00<p>​Helse Sør-Østs prosjekt digitale innbyggertjenester skal innføre tjenester som gir digital samhandling mellom pasientene og helseforetakene. – De digitale tjenestene vil gjøre at pasientene føler seg mer involvert i egen helse og at behandlingsforløpet blir mer effektivt, sier brukerrepresentant Erna Hogrenning.</p>
Nå starter konfigurasjon av patologi til regional standard611805.10.2017 14:23:23118http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx04.10.2017 19:00:00<p>​Tone Rønning er ny delprosjektleder for konfigurasjon av patologi i det regionale laboratoriedatasystemet. Hun skal være ansvarlig for å sette opp den regionale IKT-standarden i både laboratoriedatasystemet og i integrasjoner inn og ut av systemet. Det nye systemet skal brukes av alle helseforetakene i Helse Sør-Øst.</p>
Jobber med alternative løsninger 614206.10.2017 09:31:39146http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx04.10.2017 19:00:00<p>​Regional Lab må finne alternative produksjons- og testfasiliteter etter at infrastrukturmoderniseringen (iMod)&#160;i Helse Sør-Øst ble stilt i bero.</p>
Oppgradering til ny versjon av LVMS ved Sykehuset Østfold611605.10.2017 14:24:19149http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx04.10.2017 18:00:00<p>​Sykehuset Østfold får en ny versjon av laboratoriedatasystemet LVMS i oktober. Den nye versjonen inneholder både produktforbedringer og ny funksjonalitet.</p>
Gode erfaringer med nytt laboratoriedatasystem611504.10.2017 19:56:2485http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx04.10.2017 15:00:00<p>– Det gamle systemet var svært enkelt. I LVMS kan vi gjøre mye mer. Vi har større søkemuligheter slik at vi kan følge prøven bedre og se hvor langt den er kommet. Vi kan gi bedre service overfor rekvirentene som får raskere svar, det er dessuten mer oversiktlig og det gir bedre prøveflyt, sier bioingeniør Marit Bølviken Mathisen ved Sykehuset Østfold til Bioingeniøren.</p>
Fra prosjekt til forvaltning5306529.09.2017 11:45:40123http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx27.09.2017 22:00:00<p>​Prosjektet Regional EPJ standardisering har overlevert første pulje på totalt fire helseforetak til regional forvaltning. Torsdag 7. september var det formell signering på overleveringen mellom prosjektet, Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner.</p>
Variasjoner innen regional standard av EPJ5310828.09.2017 15:02:48266http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx27.09.2017 22:00:00<p>​Fem helseforetak har nå implementert regional standard av elektronisk pasientjournal. I praksis betyr dette at oppsettet og bruken av DIPS på tvers av disse foretakene er langt likere enn før. En fersk rapport viser at det er noe variasjon og avvik fra standarden, dels fordi standarden i seg selv har vært under kontinuerlig utvikling.</p>
Nytt e-læringskurs for ledere5415128.09.2017 15:03:29126http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx27.09.2017 21:00:00<p>​Det er utviklet et nytt e-læringskurs som heter «Automatisk tilgangsstyring i DIPS og leders oppgaver». Kurset er obligatorisk for ledere ved Sykehuset Innlandet og Akershus universitetssykehus.</p>
Oppstart av prosjekt regional EPJ på Sørlandet sykehus 5071627.09.2017 09:03:32310http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx30.08.2017 15:00:00<p>​​– Vi skal sørge for å gjøre det enda litt bedre enn de foregående sykehusene som har innført regional standard av elektronisk pasientjournal. Noen standardiseringsområder tar vi imot med åpne armer, noen blir det litt mer krevende å implementere. </p>
Testing har startet på Ahus5385805.09.2017 06:55:14257http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx30.08.2017 15:00:00<p>​Rundt 100 klinikere og andre fagpersoner er nå i gang med testing på Akershus universitetssykehus.</p>
Opplæringen i gang på Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset4994827.09.2017 09:04:23181http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx30.08.2017 14:00:00<p>​Instruktørene ved Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset deltar i disse dager på opplæring, og er snart i gang med å lære opp kollegaene sine i den regionale standarden av elektronisk pasientjournal (EPJ).</p>
Nytt brukernavn og passord for DIPS-brukere på Ahus 11. november4627705.09.2017 06:56:49245http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx30.08.2017 13:00:00<p>​Når Akershus universitetssykehus innfører regional standard av elektronisk pasientjournal 11. november, må ansatte logge seg på DIPS med nytt brukernavn og passord. </p>
Programstyret anbefaler videre plan for regional pasientjournal4045517.08.2017 08:27:14524http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx30.06.2017 14:00:00<p>​Det var bred enighet i programstyret 22. juni om veien videre for arbeidet med regional pasientjournal i Helse Sør-Øst. Planen som programstyret anbefalte, innebærer at man i første omgang jobber mot regional informasjonsdeling uten databasesammenslåing. Saken&#160;vil bli behandlet ytterligere i Helse Sør-Øst RHFs ledelse før en eventuell styrebehandling. </p>
Innfører standard arkitekturmetodikk og -dokumentasjon4045330.06.2017 09:59:53806http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx30.06.2017 09:00:00<p>​19. juni ble prosjektveiviseren for Helse Sør-Øst utgitt i revidert versjon. Den reviderte versjonen inneholder ny standardisert metodikk og dokumentasjon innenfor arkitektur. Dette stiller nye krav til hvordan prosjekter i regionen skal jobbe med og dokumentere arkitektur.</p>
Varierende bruk av kjernejournal2694711.10.2017 12:56:07580http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx29.06.2017 14:00:00<p>​Det er nå noen måneder siden alle innbyggerne i landet fikk sin egen kjernejournal.&#160; Ferske tall viser at helsepersonells bruk av løsningen, i form av antall oppslag og registrering av kritisk informasjon, er på vei opp. Likevel er det et stykke igjen før kjernejournal når sitt fulle potensial.</p>
Sykehuset Østfold med elektronisk arbeidsflyt for HPV-analyser2694817.08.2017 08:11:30184http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx29.06.2017 14:00:00<p>​Elektronisk arbeidsflyt for HPV-analyser er innført på Sykehuset Østfold. HPV er en genteknologisk analyse som gjøres i samarbeid mellom forskjellige fagområder ved laboratoriene.</p>
Automatisk fødselsnummer i hele Norge2687830.06.2017 08:12:05239http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx29.06.2017 13:00:00<p>​Alle helseforetak i Norge har nå innført Automatisk fødselsnummer. Dermed får de fleste nyfødte i Norge et fødselsnummer før de er 12 timer gamle. Helse Sør-Øst har hatt prosjektansvaret for utvikling og innføring av det nye dataverktøyet.</p>
Fagpersoner er med på å skape en regional løsning for lab2694903.07.2017 11:18:21278http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx29.06.2017 13:00:00<span lang="NO-BOK"><p align="LEFT" dir="LTR">Prosjekt Regional Lab har vokst, med nye ressurser fra Sykehuset Vestfold, Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus, når prosjektet nå har gått over fra forprosjekt til gjennomføringsfase. </p></span>
Regional journalstandard justert og godkjent2687930.06.2017 08:31:48161http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx29.06.2017 12:00:00<p>​Det er kommet mange innspill på den nye standarden for dokumenttyper i forbindelse med implementering av den regionale standarden av EPJ på helseforetakene. Nå er en etterlengtet forbedring på plass, med 200 nye dokumenttyper og en master for dokumenttyper godkjent av Regionalt fagnettverk i Helse Sør-Øst.</p>
Klart for opplæring ved Sykehuset Innlandet og Akershus universitetssykehus2688030.06.2017 10:07:02313http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx29.06.2017 09:00:00<p>630 instruktører skal lære opp kollegaer til å ta i bruk regional standard av elektronisk pasientjournal ved Sykehuset Innlandet, Revmatismesykehuset og Akershus universitetssykehus.</p>
Prekvalifisering gjennomført for prosjektet Regional Multimedia2670429.06.2017 13:25:13213http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.06.2017 12:00:00<p>​Programstyret i Regional klinisk løsning har godkjent resultatet av prekvalifiseringen av leverandører for anskaffelse av et regionalt multimediearkiv.</p>
Vellykket oppgradering av radiologisystemet på Ahus524929.06.2017 10:08:49399http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx16.06.2017 12:00:00​Akershus universitetssykehus har erstattet et svært gammelt radiologisystem med et oppgradert system for bildediagnostikk og bildelagring. – Omleggingen var vellykket, og vi har fått en bedre og mer robust løsning enn tidligere, sier Janne Pedersen, direktør for Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) ved Ahus.
Automatikk i over 80 prosent av brukertilgangene82229.05.2017 09:19:46118http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx24.05.2017 12:00:00<p>​Ferske målinger ved to av helseforetakene som innførte regional standard av EPJ høsten 2016, viser at over 80 prosent av brukertilgangene har blitt opprettet automatisk de siste seks månedene.</p>
Forbereder endringer i arbeidsgruppestrukturen57330.06.2017 07:56:2047http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.05.2017 10:00:00<p>​Det blir en del endringer i arbeidsgruppestrukturen når regional standard av EPJ innføres på Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset. Prosjektet har hatt bred kontakt i sykehusene for å kartlegge hvordan endringene vil påvirke arbeidshverdagen.</p>
Skal forvalte regional standard35829.05.2017 09:20:45287http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.05.2017 09:00:00<p>​Regionalt senter for kliniske IKT-løsninger (RSKI) ble etablert siste kvartal i fjor. Allerede har de overtatt det funksjonelle forvaltningsansvaret for Regional EPJ og Partus. I 2018 skal de stå klare til å motta både Medikamentell kreftbehandling og Elektronisk Kurve. </p>
Erfaringer med én pasientjournal i Danmark647129.05.2017 09:21:2681http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.05.2017 08:00:00<p>​Under tittelen «En felles journal, drøm eller mareritt» fikk tilhørere på konferansen e-helse 2017 ta del i danskenes erfaringer med en samlet journalløsning. – Ikke gap over for mye på en gang og få med dyktige klinikere fra sykehusene inn i prosjektet, var budskapet fra legene Jesper Erdal og Mette Lindelof fra Herlev og Gentofte Hospital.</p>
Medikamentell kreftbehandling - fra papir til skjerm på Sykehuset Østfold14319325.10.2017 07:05:01140http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx10.05.2017 08:00:00<p>​De første pasientene på Sykehuset Østfold har nå fått behandling ved hjelp av et nytt elektronisk system for medikamentell kreftbehandling. – Dette hever ikke bare kvalitet og pasientsikkerhet ytterligere, men gir også store gevinster på kommunikasjon og samhandling, sier avdelingssjef og kreftlege, Andreas Stensvold.</p>
Skal kjøpe inn regionalt multimediearkiv14194910.05.2017 07:42:5053http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx02.05.2017 09:00:00<p>​Styret i Helse Sør-Øst har godkjent at det avholdes konkurranse om anskaffelse av regional løsning for digitalt multimediearkiv. Den nye multimedieløsningen skal gjøre det enkelt for klinikere å ta vare på, finne tilbake til og dele multimedia på en sikker måte.</p>
Videre innføring av laboratoriedatasystem vedtatt1241822.06.2017 08:47:36128http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx28.04.2017 10:00:00<p>​Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent innføring av regional laboratorieløsning for patologi ved alle helseforetak i regionen.</p>
Regional IKT for forskning1185627.04.2017 13:48:0347http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx27.04.2017 10:00:00<p>​Program Regional IKT for forskning er nå i gang med oppbemanning og økning av aktivitetsnivået for starten av et omfattende løft for forskningsmiljøet.</p>
Raskere fødselsnummer i Helse Sør-Øst4606327.04.2017 13:44:5947http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx21.04.2017 12:00:00<p>​Alle helseforetak i Helse Sør-Øst har nå innført automatisk fødselsnummer. Dermed får de fleste babyene som blir født på sykehusene i Helse Sør-Øst fødselsnummer før de er 12 timer gamle.</p>
Nytt system for medikamentell kreftbehandling i Helse Sør-Øst 4604625.10.2017 10:23:1673http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx21.04.2017 11:00:00<p>​Et nytt regionalt elektronisk system for medikamentell kreftbehandling innføres nå i Helse Sør-Øst. Systemet skal sikre bedre, tryggere og mer likeverdig medikamentell kreftbehandling i regionen – uavhengig av behandlingssted.</p>
Sykehuset Telemark og Sykehuset i Vestfold har fått kjernejournal4604821.04.2017 10:48:2346http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx21.04.2017 11:00:00<p>​1. mars fikk alle innbyggere i landet egen kjernejournal. På Sykehuset Telemark og i Sykehuset Vestfold har det så langt vært rekord i antall oppslag blant helsepersonell. Løsningene legger til rette for bedre og tryggere pasientbehandling gjennom enklere tilgang til kritisk informasjon. </p>
Planlegger digitale innbyggertjenester4604929.05.2017 10:33:3272http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx21.04.2017 11:00:00<p>​Pasientene skal få økt innsyn og deltakelse i egen helse gjennom digital samhandling med helseforetakene. Innsyn i pasientjournal på helsenorge.no er den første tjenesten som innføres for hele helseregionen.</p>
Regional standard av EPJ innført i Vestre Viken 4605021.04.2017 11:00:5941http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx21.04.2017 11:00:00<p>​Lørdag 25. mars gikk Vestre Viken over på regional standard av elektronisk pasientjournal (EPJ), som det femte helseforetaket i regionen, og som det største foretaket som har innført regional standard i regi av prosjekt Regional EPJ.</p>
Skal sikre at Akershus universitetssykehus får mest mulig igjen for å standardisere4605404.07.2017 09:22:3740http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx21.04.2017 11:00:00<p>​Hva oppnår vi ved å innføre regional standard av elektronisk pasientjournal, og hvordan skal vi hente ut de positive effektene ved å standardisere? Ved Akershus universitetssykehus skal endringsleder Frode Harald Eidset lede jobben med å finne svaret på disse spørsmålene.</p>

Publisert   | Endret 22.04.2017 20:37