Overlevering

Overleveringsdokumentasjonen er en praktisk veiledning som understøtter Prosjektveiviseren for overlevering av nye og endrede tjenester fra prosjekt til llinje. Det forutsettes av godkjent PPM metodikk og tilhørende rammeverk anvendes.

 

 

NB! Filer i word, excel og powerpoint format må hentes ut fra Kunnskapsbasen i CA PPM 
Følgende maler må hentes fra CA PPM:

  • MAL_Vedlegg 1 - Overlevering HF - Dokumentasjonsoversikt
  • MAL_Vedlegg 1 - Overlevering SP - Dokumentasjonsoversikt
  • MAL_Vedlegg 2 - Overledering SP - Sjekkliste

 Dokumenter

 

 

Publisert 13.03.2019 16:00 | Endret 09.05.2019 10:00

 Handler om