Regional arkitekturstyring

Regional arkitekturstyring skal bidra til økt endringsevne og leveranser av bærekraftige IKT-tjenester i Helse Sør-Øst.

Denne siden gir informasjon om to viktige elementer for å få til dette;

 1. Regionalt arkitekturråd (RARK) for teknologi
 2. Gjeldende prinsipper og føringer for arkitektur; spesielt virksomhetsarkitekturen i Helse Sør-Øst

 Informasjon om dokumentasjon og agenda i RARK-møter

Det er tre type saker som behandles i RARK:

 1. BP-sikring
 2. Arkitekturvalg / innstillingssak: Støtte og avklaring for at arkitekturvalg er iht. regional strategi og virksomhetsarkitektur målbilde.
 3. Orienteringssak / informasjonssak: Arkitekturrådet informeres om utfordringer og fremdrift i tiltak med regional betydning.

Utkast til saksunderlag (presentasjon, utfylt sjekkliste og saksfremlegg) bør være utarbeidet 2 uker i forkant av RARK, og gjennomgås i et eget møte med arkitekturfunksjonen i HSØ RHF.

Litt praktisk info om selve RARK-møtet:

 • Timeslot på ca. 30 minutt per sak
 • Prosjektet presenterer 10-15 min
 • Regional arkitekturfunksjon presenterer sine vurderinger
 • RARK diskusjon / innspill til tiltak
 • Konklusjon
  
  
  
  
  
  
  
Mal BP-sikring sjekkliste.docx
Sjekket ut til: Cecilie Lovise EdsethMal BP-sikring sjekkliste.docx
Sjekket ut til: Cecilie Lovise Edseth
  
29.03.2021 08:53Cecilie Lovise Edseth
Mal Presentasjon BP-sikring.pptx
Sjekket ut til: Cecilie Lovise EdsethMal Presentasjon BP-sikring.pptx
Sjekket ut til: Cecilie Lovise Edseth
  
29.03.2021 08:52Cecilie Lovise Edseth
Mal Presentasjon Innstillingssak og info.sak.pptx
Sjekket ut til: Cecilie Lovise EdsethMal Presentasjon Innstillingssak og info.sak.pptx
Sjekket ut til: Cecilie Lovise Edseth
  
29.03.2021 08:53Cecilie Lovise Edseth
MAL Saksfremlegg Regional arkitekturråd for teknologi.docx
Sjekket ut til: Cecilie Lovise EdsethMAL Saksfremlegg Regional arkitekturråd for teknologi.docx
Sjekket ut til: Cecilie Lovise Edseth
  
29.03.2021 08:51Cecilie Lovise Edseth

 Møteplan for regionalt arkitekturråd

2021

 • 21. januar
  • Regional virksomhetsarkitektur målbilde og prinsipper 1.0
  • IAM Målarkitektur for HSØ 2023
 • 11. februar
  • EPJ modernisering
 • 18. februar
  • ERP Sykehusapotekene (BP3)
  • Nasjonal IKT løsning for AMK i Helse Sør-Øst (BP3)
  • Regional EPJ Kjernejournal dokumentdeling (BP3)
  • Helselogistikk (BP3)
 • 12. mars
  • Helselogistikk
 • 18. mars
  • Digital hjemmeoppfølging / Digitalisering og automatisering av arbeidsprosesser (BP2)
  • Nye integrasjonstjenester - API (BP2)
  • Lab VVHF - LVMS instanser
 • 15. april
  • Regional standard for integrasjon av MTU (BP2)
  • Helhetlig arkitektur for anvendelse av grunndataregister - lokasjon
  • Skystrategi
 • 28. april
  • Strategi og standard for multimedia
  • Regional standard for lukket legemiddelsløyfe (BP3)
  • Lab VVHF (BP3)
 • 11. mai
  • Målarkitektur APIM
  • Entydig strekkoding - GS1 føringer
 • 8. juni
 • 10. juni
 • 12. august
 • 2. september
 • 30. september
 • 28. oktober
  
  
  
  
Mappe: Sporing og lokalisering
  
19.05.2021 16:26Yvonne Garshol
Publisert | Endret 19.05.2021 17:04