Om Regionalt senter for kliniske IKT-løsninger (RSKI)

Senterets oppgave er å forvalte IKT-systemer på vegne av Helse Sør-Øst. Målet er å sikre at kliniske behov setter føringer for utformingen av de kliniske IKT-systemene, og at de er godt forankret i de kliniske miljøene.

Bakgrunn

Helse Sør-Øst har siden 2013 jobbet med å innføre felles kliniske løsninger i alle helseforetak. Hensikten med dette er tryggere, enklere og raskere pasientbehandling. Regionalt senter for kliniske IKT-løsninger overtar ansvaret for disse løsningene etter at de er innført av program Regional klinisk løsning.

Hvordan vi jobber

Vi skal støtte helseforetakene i å ta ut positive effekter ved å bruke kliniske IKT-løsninger på best mulig måte og dele erfaringer og kunnskap på tvers i regionen. Arbeidet med videreutvikling av felles løsninger skjer gjennom fagnettverk og regionale nettverk innen de ulike fagområdene. Her identifiseres og prioriteres helseforetakenes behov for endring i de kliniske IKT-løsningene. Videre skal senteret legge til rette for etablering av regionale standarder for beste praksis og støtte helseforetakene i å ta disse i bruk.

< januar 2019 >
 man  tir  ons  tor  fre  lør  søn 
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
  Nettverk for regionale ventelistebrev
  Fagnettverk regional EPJ
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
  Arbeidsgruppe psykiatri
 16 
 17 
  Fagnettverk regional EPJ
 18 
  Nettverk for systemforvaltere
  Fagnettverk regional fødejournal
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
  Nettverk for klinisk dokumentasjon sykepleie
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
  Nettverk for talegjenkjenning
 30 
  Nettverk for systemforvaltere
  Fagnettverk regional EPJ
 31 
  Fagnettverk MKB
 1 
  Nettverk for pasientadministrativ kvalitetskontroll
 2 
 3 

 Om oss

Kenneth Solstrand - Konstituert leder

Berit Trøgstad Bungum – Pasientadministrasjon

Hanne Lie - Regional fødejournal

Hanna Thun Svean – Administrasjon

Haukur Ragnarsson - Administrasjon

Jorun-Iren Ulvund – EPJ/DIPS

Kathrine Haumann – Digitale innbyggertjenester

Karianne Kitterød – Administrasjon/prosesstøtte

Laila Fyllingslid Bergstrøm – EPJ/DIPS

Marianne Rask – EPJ/DIPS

Marte R. Bø – Digitale innbyggertjenester

Olle Narvesen – Avtaler/økonomi

Sølvi Lommerud – Prosesstøtte

Sidsel Ragnhild Børmark – Strukturert EPJ

Vibeke Herikstad – Digitale innbyggertjenester

Kontakt oss:

RSKI@helse-sorost.no

 Handler om

Publisert   | Endret 20.12.2018 13:57