Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Regionale prosedyrer fra EK

  
  
  
  
Ajourhold av DIPS eksterne organisasjoner og rekvirenter v 1.0.pdf
  
25.04.2018 08:15Sølvi Lommerud
Beskrivelse av ventelistebrev - Regional standard .pdf
  
17.02.2020 09:57Hanna Thun Svean
Brukerveiledning Arbeidsrettet behandling.pdf
  
19.02.2019 14:11Hanna Thun Svean
DIPS Journal - Nekte for pasientinnsyn i enkeltdokumenter.pdf
  
02.01.2019 12:32Hanna Thun Svean
DIPS Journal - Sperre for pasientinnsyn i hele journal og logg.pdf
  
20.12.2018 14:46Hanna Thun Svean
IKT Styringssystem Forvaltning - nettversjon.pdf
  
11.10.2018 12:55Haukur Ragnarsson
Kapasitetsproblemer-håndtering av henvisning og bruk av regionale ventelistebrev.pdf
  
12.06.2019 13:15Hanna Thun Svean
Merking og registrering av utsettelser i forbindelse med koronavirus.pdf
  
04.04.2020 18:38Hanna Thun Svean
Overføring av pasienter mellom helseforetak i Helse Sør-Øst.pdf
  
29.04.2020 10:11Hanna Thun Svean
Pakkeforløp for psykisk helse og rus - registrering i DIPS.pdf
  
28.02.2019 13:25Hanna Thun Svean
Prinsipper for utarbeidelse av prosedyrer og brukerveiledninger.pdf
  
18.09.2019 13:59Hanna Thun Svean
Prosedyre endringshåndtering EPJ.pdf
  
10.08.2020 08:20Jorun-Irne Ulvund
Prosedyre Implementering av avvik annet Helseforetak alt har fått godkjent, versjon 11.06.2018.pdf
  
14.06.2018 09:56Sølvi Lommerud
Regional prosedyre for ledere i PAS_EPJ DIPS, versjon mai 2013.pdf
  
15.11.2017 08:50Sølvi Lommerud
Retningslinje for bruk av regionale ventelistebrev vedr. Ikke møtt og avbestilling.pdf
  
12.06.2019 13:10Hanna Thun Svean
TGK Prosedyre bestilling TGK-brukerprofil.pdf
  
07.10.2019 13:12Hanna Thun Svean