Om fagnettverk for regional EPJ

Fagnettverket for Regional EPJ har god kunnskap om elektroniske pasientjournal (EPJ).  Representantene fra helseforetakene har en blandet faglig kompetanse slik at mangfoldet av regionens arbeidsprosesser ivaretas. Målet er også å sørge for at EPJ samhandler med andre tilgrensende IKT-løsninger som helseforetakene benytter. Dermed bidrar fagnettverket for regional EPJ til å:

  • Sikre en helhetlig pasientbehandling
  • Utarbeide anbefalinger for å optimalisere arbeidsprosesser og bruk av EPJ-løsningen på kort og lengre sikt
  • Vurdere bruk av EPJ-løsningen i sammenheng med tilgrensende systemer

Mal for å legge frem sak til fagnettverket finner du i Prosjektplassen til Regional EPJ. Trykk her for å gå til malen i Prosjektplassen.

  
2016 Besluttede saker fagnettverk EPJ
2017 Besluttede saker fagnettverk EPJ
2018 Belsuttede saker fagnettverk EPJ
Ansvarsbeskrivelse for Regional nettverksgruppe for digital samhandling i Helse Sør-Øst
Ansvarsbeskrivelse for Regionalt fagnettverk for Regional EPJ i Helse Sør-Øst
Brukerveiledning JIRA_DIPS
Brukerveiledning JIRA_opprette bruker
DIT tekstforslag mrsa og begreper
Felles ansvarsbeskrivelse for fagnettverk
Felles ansvarsbeskrivelse for Regional nettverksgruppe for ventelistebrev
Felles ansvarsbeskrivelse for Regionalt nettverk for DIPS systemforvaltere
MAL Presentasjon sak til nettverksgrupper og fagnettverk regional EPJ
Saksflyt endringshåndtering for utvikling av EPJ programvare
Vedrørende endring området tilgangsstyring

 Medlemmer i fagnettverket

Trond Jacobsen

Akershus universitetssykehus HF

Martina Hansen Hopsital 

Oslo Universitetssykehus  HF

Bjørg Kiste Bryne

Oslo Universitetssykehus  HF

Bengt Nilssen

Sykehuset Innlandet HF

Leif Steinar Brådland

Sørlandet Sykehus HF

Maiken Nerland Hansen

Sykehuset Vestfold HF

Asbjørn Elgen

Sykehuset Østfold HF

Elisabeth Trøa

Vestre Viken HF

Margrethe Hoen

Sunnaas sykehus HF

Trude Kristiansen

Sykehuset Telemark HF

Cille Nygren

Sykehuspartner HF
Jorun Ulvund

Regionalt senter for kliniske IKT løsninger

Marianne Rask

Regionalt senter for kliniske IKT løsninger

Kirsti Loe

Regional EPJ

Anne Kristin Strand

Regional EPJ

Andy Hyde

Helse Sør Øst RHF

 

 Handler om

Publisert 15.03.2017 13:00 | Endret 26.02.2020 14:26