Fagnettverk under RKL

​​​Regional klinisk løsning har for tiden følgende fagnettverk:

 

Fagnettverk for regional EPJ og regional fødejournal hører inn under Regionalt senter for kliniske IKT-løsninger.

Publisert 22.01.2018 12:00 | Endret 12.02.2020 15:23