Nettverk for pasientadministrativ kvalitetskontroll

Nettverket bidrar til at helseforetak følger beste praksis i det pasientadministrative arbeidet. Ved å være en arena for å utveksle kunnskap og erfaring, videreføres arbeidet som ble gjort i prosjektet "Glemt av sykehuset". Det innebærer at nettverket fokuserer på følgende:  

  • Utarbeidelse av indikatorer for å sikre god kvalitet i henvisningsforløpet
  • Standardisering av registreringspraksis i pasientadministrative system gjennom hele henvisningsforløpet
  • Utarbeide og revidere prosedyrer og brukerveiledere
  • Utarbeide saksgrunnlag for Regional fagnettverk EPJ
  • Være høringsinstans i forbindelse med endringer i lover og forskrifter som berører henvisningsforløpet

 

  
  
  
  
Avsluttkoder i DIPS, veileder for registrering og kobling til utsettelseskoder.pdf
  
19.11.2019 15:55Hanna Thun Svean
Brukerveiledning  DIPS rapporter  6813 og 7221.pdf
  
26.06.2018 12:10Sølvi Lommerud
Brukerveiledning DIPS rapport 4829.pdf
  
06.07.2018 09:53Sølvi Lommerud
Endring av felt Henvisningstype_opplæringspresentasjon mai 2017.pdf
  
16.05.2017 07:26Haukur Ragnarsson
Endringer av feltet Henvisningtype i DIPS mai 2017.pdf
  
16.05.2017 07:25Haukur Ragnarsson
Lenke til indikator Plassert planlagt tid HSØ versjon 30.10.2017.pdf
  
30.10.2017 13:03Sølvi Lommerud
Nasjonal indikator_Antall pasientkontakter som har passert planlagt tid_forenklet HSØ_endelig versjon 30.10.2017.pdf
  
30.10.2017 12:57Sølvi Lommerud
Overføring av oppfølgingsansvaret for barn med langvarig sykdom som skal overføres fra barneavdeling til voksenavdeling.pdf
  
03.12.2018 08:23Haukur Ragnarsson
PASK Rapportoversikt, versjon 13.08.2018.xls
  
13.08.2018 09:19Sølvi Lommerud
Rapporter Sykehuspartner, versjon 26.06.2018.xls
  
11.09.2018 12:53Sølvi Lommerud
Regionalt henvisningsforløp v 3.0.pdf
  
06.02.2020 15:43Hanna Thun Svean
Valg av omsorgsnivå i DIPS.xls
  
12.06.2019 15:11Hanna Thun Svean
Vurdering av henvisning_behandlingsnivå.pdf
  
23.11.2018 09:24Haukur Ragnarsson

 Kontaktinformasjon

​Berit Trøgstad Bungum

Regionalt senter for kliniske IKT løsninger

RSKI@helse-sorost.no

Publisert 10.04.2017 13:00 | Endret 19.11.2019 15:58