Nettverk for pasientadministrativ kvalitetskontroll

​Regionalt senter for kliniske IKT løsninger (RSKI) har i fra fått overført ansvaret for videre arbeid av «Tilgjengelighets- og ressursstyringsprosjektet delprosjekt 3: Pasientadministrativt arbeid» samt videreføring av «Nettverk for pasientadministrativ kvalitetskontroll (PASK)» - tidligere prosjekt «Glemt av sykehuset».

 

Fokusområder for nettverket vil være:

  • Videreføre arbeidet som er gjort i tidligere prosjekt «Glemt av sykehuset»
  • Være arena for lærings- og erfaringsutveksling
  • Bidra til beste praksis og god kvalitet i det pasientadministrative arbeidet
  • Bidra i utarbeidelse av indikatorer for å sikre god kvalitet i henvisningsforløpet
  • Bidra i standardisering av registreringspraksis i pasientadministrative system gjennom hele henvisningsforløpet
  • Utarbeide og revidere prosedyrer og brukerveiledere
  • Utarbeide saksgrunnlag for Regional fagnettverk EPJ
  • Være høringsinstans i forbindelse med endringer i lover og forskrifter som berører henvisningsforløpet

 

  
  
  
  
Brukerveiledning  DIPS rapporter  6813 og 7221.pdf
  
26.06.2018 12:10Sølvi Lommerud
Brukerveiledning DIPS rapport 4829.pdf
  
06.07.2018 09:53Sølvi Lommerud
Endring av felt Henvisningstype_opplæringspresentasjon mai 2017.pdf
  
16.05.2017 07:26Haukur Ragnarsson
Endringer av feltet Henvisningtype i DIPS mai 2017.pdf
  
16.05.2017 07:25Haukur Ragnarsson
Lenke til indikator Plassert planlagt tid HSØ versjon 30.10.2017.pdf
  
30.10.2017 13:03Sølvi Lommerud
Nasjonal indikator_Antall pasientkontakter som har passert planlagt tid_forenklet HSØ_endelig versjon 30.10.2017.pdf
  
30.10.2017 12:57Sølvi Lommerud
PASK Rapportoversikt, versjon 13.08.2018.xls
  
13.08.2018 09:19Sølvi Lommerud
Rapporter Sykehuspartner, versjon 26.06.2018.xls
  
11.09.2018 12:53Sølvi Lommerud
Regionalt henvisningforløp v 2.0.pdf
  
05.09.2017 13:36Haukur Ragnarsson

 Kontaktinformasjon

​Berit Trøgstad Bungum

Regionalt senter for kliniske IKT løsninger

RSKI@helse-sorost.no

Publisert 10.04.2017 13:00 | Endret 30.10.2017 13:05