Regionale nettverk

Underlagt fagnettverk regional EPJ er det opprettet/videreført nettverk med spisskompetanse. Disse nettverkene har blandt annet oppdrag for å utrede og gi sin anbefaling til saksgrunnlag som skal fremmes til beslutning i fagnettverk regional EPJ

 

Noen av disse nettverkene er:

  • Nettverk for klinisk dokumentasjon sykepleie (KDS)
  • Nettverk for ventelistebrev maler (RVB)
  • Nettverk for elektronisk meldingsutvekling (Tidligere PLO gruppen)
  • Nettverk for regional tilgangsstyring (RTS)
Publisert 18.04.2017 14:00 | Endret 22.01.2018 14:59