Regionale nettverk

Underlagt fagnettverk for regional EPJ er det opprettet elller videreført nettverk med spisskompetanse. Disse nettverkene har i oppdrag å utrede og gi sin anbefaling til saker som skal fremmes til beslutning i fagnettverk for regional EPJ.

Noen av disse nettverkene er:

  • Nettverk for klinisk dokumentasjon sykepleie (KDS)
  • Nettverk for ventelistebrevmaler (RVB)
  • Nettverk for elektronisk meldingsutvekling (Tidligere PLO gruppen)
  • Nettverk for regional tilgangsstyring (RTS)
  • Nettverk for DIPS-systemforvaltere
Publisert 18.04.2017 14:00 | Endret 12.12.2018 11:56