Regionale nettverk

Underlagt fagnettverk for regional EPJ er det opprettet elller videreført nettverk med spisskompetanse. Disse nettverkene har i oppdrag å utrede og gi sin anbefaling til saker som skal fremmes til beslutning i fagnettverk for regional EPJ.

Noen av disse nettverkene er:

Publisert 18.04.2017 14:00 | Endret 08.04.2021 17:30