Regionale standarder DIPS EPJ

Her finner du oversikt over alle regionale standarder som er besluttet i regionen.

Ved behov for endring på regional standard meldes dette via e-post til RSKI@helse-sorost.no/eller ved å opprette en Jira-sak. Dette gjelder ikke saker relatert til tilganger.

Enhet for regionale IKT-løsninger har en kontinuerlig saksbehandling inn mot fagnettverk regional EPJ. Informasjon om bestillinger som blir gjort, sendes som vanlig via etablerte kanaler i helseforetakene.

Hvis du har behov for en standard i et annet format, send e-post til RSKI@helse-sorost.no

 

  
vis Standard områder : 01 Arbeidsgrupper og arbeidsflyt ‎(2)
vis Standard områder : 02 Journal ‎(7)
vis Standard områder : 03 Klinisk dokumentasjon sykepleie (KDS) ‎(20)
vis Standard områder : 04 Kodeverk ‎(3)
vis Standard områder : 06 Organisasjonsbenevnelser ‎(1)
vis Standard områder : 07 Organisasjonsstruktur ‎(3)
vis Standard områder : 08 Rekvirenter ‎(1)
vis Standard områder : 09 Skanning ‎(1)
vis Standard områder : 10 Tilgangsstyring ‎(4)
vis Standard områder : 12 Ventelistebrevmaler ‎(1)
vis Standard områder : 13 Økonomi ‎(3)
vis Standard områder : 15 Systemoppsett ‎(2)
vis Standard områder : 16 Generelt ‎(1)
Publisert 08.03.2017 11:00 | Endret 07.05.2021 09:12