Om Regionalt senter for kliniske IKT-løsninger (RSKI)

Senterets oppgave er å forvalte IKT-systemer på vegne av Helse Sør-Øst. Målet er å sikre at kliniske behov setter føringer for utformingen av de kliniske IKT-systemene, og at de er godt forankret i de kliniske miljøene.

Bakgrunn

Helse Sør-Øst har siden 2013 jobbet med å innføre felles kliniske løsninger i alle helseforetak. Hensikten med dette er tryggere, enklere og raskere pasientbehandling. Regionalt senter for kliniske IKT-løsninger overtar ansvaret for disse løsningene etter at de er innført av program Regional klinisk løsning.

Hvordan vi jobber

Vi skal støtte helseforetakene i å ta ut positive effekter ved å bruke kliniske IKT-løsninger på best mulig måte og dele erfaringer og kunnskap på tvers i regionen. Arbeidet med videreutvikling av felles løsninger skjer gjennom fagnettverk og regionale nettverk innen de ulike fagområdene. Her identifiseres og prioriteres helseforetakenes behov for endring i de kliniske IKT-løsningene. Videre skal senteret legge til rette for etablering av regionale standarder for beste praksis og støtte helseforetakene i å ta disse i bruk.

< august 2019 >
 man  tir  ons  tor  fre  lør  søn 
 29 
 30 
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
  Nettverk for talegjenkjenning
 21 
 22 
 23 
  Fagnettverk for regional fødejournal
  Nettverk for pasientadminsitrativ kvalitetskontroll
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
  Regionalt nettverk for ventelisterbrev
  Nasjonal ICNP i EPJ workshop
 29 
 30 
 31 
 1 

 Om oss

Ulf E. W. Sigurdsen - Leder 

Berit Trøgstad Bungum - Pasientadministrasjon

Hanne Lie - Regional fødejournal

Hanna Thun Svean - Administrasjon

Jorun-Iren Ulvund - EPJ/DIPS

Kathrine Haumann - Digitale innbyggertjenester

Laila Fyllingslid Bergstrøm - EPJ/DIPS

Marianne Rask - EPJ/DIPS

Marte R. Bø - Digitale innbyggertjenester

Olle Narvesen - Avtaler/økonomi

Sølvi Lommerud - Prosesstøtte

Sidsel Ragnhild Børmark - Strukturert EPJ

Vibeke Herikstad - Digitale innbyggertjenester

Kontakt oss:

RSKI@helse-sorost.no

 Handler om

Publisert   | Endret 21.06.2019 12:49