Om Regionalt senter for kliniske IKT-løsninger (RSKI)

Senterets oppgave er å forvalte IKT-systemer på vegne av Helse Sør-Øst. Målet er å sikre at kliniske behov setter føringer for utformingen av de kliniske IKT-systemene, og at de er godt forankret i de kliniske miljøene.

Bakgrunn

Helse Sør-Øst har siden 2013 jobbet med å innføre felles kliniske løsninger i alle helseforetak. Hensikten med dette er tryggere, enklere og raskere pasientbehandling. Regionalt senter for kliniske IKT-løsninger overtar ansvaret for disse løsningene etter at de er innført av program Regional klinisk løsning.

Hvordan vi jobber

Vi skal støtte helseforetakene i å ta ut positive effekter ved å bruke kliniske IKT-løsninger på best mulig måte og dele erfaringer og kunnskap på tvers i regionen. Arbeidet med videreutvikling av felles løsninger skjer gjennom regionale nettverk innen de ulike fagområdene. Her identifiseres og prioriteres helseforetakenes behov for endring i de kliniske IKT-løsningene. Videre skal senteret legge til rette for etablering av regionale standarder for beste praksis og støtte helseforetakene i å ta disse i bruk.

 Om oss

Kenneth Solstrand - kst. leder

Berit Trøgstad Bungum – pasientadministrasjon

Hanne Lie – regional fødejournal

Hanna Thun Svean – konsulent

Haukur Ragnarsson - rådgiver

Jorun-Iren Ulvund – EPJ/DIPS

Kathrine Haumann – digitale innbyggertjenester

Karianne Kitterød – konsulent

Laila Fyllingslid Bergstrøm – EPJ/DIPS

Marianne Rask – EPJ/DIPS

Marte R. Bø – digitale innbyggertjenester

Olle Narvesen – avtaler/økonomi

Sølvi Lommerud – prosesstøtte

Sidsel Ragnhild Børmark – strukturert EPJ

Vibeke Herikstad – digitale innbyggertjenester

Kontakt oss:

RSKI@helse-sorost.no

 Handler om

Publisert   | Endret 11.10.2018 12:41