Regionalt sikkerhetsfaglig råd

​Regionalt sikkerhetsfaglig råd (RSR) skal med sin faglige kompetanse og representasjon fra helseforetakene i regionen gi faglige råd som skal sikre et systematisk og samordnet arbeid med informasjonssikkerhet.

 

RSR gir primært råd om hvordan foretaksgruppen bør ivareta et systematisk arbeid innen informasjonssikkerhet. Videre gir RSR råd innen sentrale sikkerhetsområder.

 

  • Mandat - regionalt sikkerhetsfaglig råd

 

Møteplan

Møtedatoer 2020Regionalt sikkerhetsfaglig råd

Møterom reservert

m/lunsj 11.30

JanuarOns 15.Hedvig/Henrik
FebruarOns 12.Rosmersholm/Helmer
MarsOns 18.Avlyst
AprilOns 15.Digitalt
MaiOns 13.Digitalt
JuniOns 10.Digitalt
AugustOns 19.Digitalt
SeptemberOns 16.Digitalt
OktoberOns 14.Digitalt
NovemberOns 18.Digitalt
DesemberOns 9.Digitalt

 Melde inn saker

​Hvis du har en sak du ønsker behandlet i regionalt sikkerhetsfaglig råd (RSR), så melder du den inn via lenken her:

https://nettskjema.no/a/rsrsak

 Kontakt

​For spørsmål om Regionalt sikkerhetsfaglig råd, kontakt Øyvind Grinde
Publisert   | Endret 28.09.2020 15:34