Regionalt sikkerhetsfaglig råd

​Regionalt sikkerhetsfaglig råd (RSR) skal med sin faglige kompetanse og representasjon fra helseforetakene i regionen gi faglige råd som skal sikre et systematisk og samordnet arbeid med informasjonssikkerhet.

 

RSR gir primært råd om hvordan foretaksgruppen bør ivareta et systematisk arbeid innen informasjonssikkerhet. Videre gir RSR råd innen sentrale sikkerhetsområder.

 

  • Mandat - regionalt sikkerhetsfaglig råd

 

Møteplan

 Melde inn saker

​Hvis du har en sak du ønsker behandlet i regionalt sikkerhetsfaglig råd (RSR), så melder du den inn via lenken her:

https://nettskjema.no/a/rsrsak

 Kontakt

​For spørsmål om Regionalt sikkerhetsfaglig råd, kontakt Øyvind Grinde
Publisert   | Endret 12.03.2020 12:20